Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

VEILIGHEID

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Veiligheid

Medicijnlijst controleren

medicatieverific.pngAls een patiënt het ziekenhuis binnenkomt, of verlaat, moet de voorgeschreven medicatie worden gecontroleerd. Verkeerde (hoeveelheden) medicijnen kunnen immers schadelijk zijn.

Wat hebben we gedaan?
  • Wij vragen u bij elk bezoek aan ons ziekenhuis een actuele medicijnlijst mee te nemen;
  • Als uw medicatie bij een ziekenhuisopname niet bekend is, vragen we die op bij uw apotheek. De lijst wordt naar de behandelend specialist gestuurd. Ook is uw medicatie onderwerp van het opnamegesprek door verpleegkundigen;
  • Bij patiënten, die voor operatie komen, voert een apothekersassistent (ook) een opnamegesprek. Dat zorgde al voor zo’n 50% minder fouten in de medicatieoverdracht;
  • Bij ontslag, wordt het recept van de specialist door het Apotheek Service Punt gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Daarna gaat het recept naar de eigen apotheek en huisarts. Zonodig nemen zij contact op om u verder te begeleiden of voor te lichten;
  • Alle medicijnen worden vastgelegd in een computer zodat handgeschreven briefjes (met de kans op fouten) in ieder geval tot het verleden behoren. Hierdoor kunnen alle artsen in het ziekenhuis en uw huisarts deze gegevens inzien.