Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

VEILIGHEID

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Veiligheid

Kwetsbare ouderen

ouderen.pngSommige ouderen hebben last van een ziekenhuisopname. We denken dan aan infecties, ondervoeding, verwardheid, doorliggen, bijwerkingen van medicatie, lichamelijke beperkingen, of vallen. Veel van deze complicaties zorgen voor een geestelijke of lichamelijke achteruitgang van de oudere. Die daardoor langer in het ziekenhuis blijft, of zichzelf niet meer goed kan redden.
 
Wat hebben we gedaan?

Het is belangrijk dat (mogelijke) complicaties snel worden herkend. Daarom screenen we opgenomen patiënten, van 70 jaar en ouder, tegenwoordig standaard op:
  • verwardheid;
  • vallen en fysieke beperkingen;
  • ondervoeding.
Zonodig neemt de verpleegkundige actie om complicaties of een (verdere) achteruitgang in het dagelijks functioneren te voorkomen. Eventueel wordt een speciale ouderenarts (geriater) geraadpleegd. De aandacht voor dit onderwerp zorgde bij alle zorgverleners voor meer alertheid bij kwetsbare ouderen.