Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

PATIËNT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Uw rechten en plichten > Identificatie
Informatie over uw rechten en plichten als patient in het Deventer Ziekenhuis Uw rechten en plichten Uw rechten en plichten

Identificatie

Iedereen die gebruik maakt van de zorg dient zich te kunnen legitimeren. Dat staat in de zorgverzekeringswet. Wilt u daarom bij uw 1e afspraak in ons ziekenhuis een patiëntenpas laten maken? Dankzij deze pas hoeft u zich niet iedere keer opnieuw te legitimeren en kan het ziekenhuis snel en foutloos uw gegevens verwerken. U kunt de pas laten maken bij de Receptie hoofdingang.

ID-bewijs en zorgpas
Voor de patiëntenpas is een identificatiebewijs (ID-bewijs) nodig. Geldige ID-bewijzen zijn:
  • een Nationaal paspoort
  • de Nederlandse identiteitskaart
  • een rijbewijs
  • een diplomatiek paspoort
  • een Dienstpaspoort
  • het Reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen
  • een Nooddocument
  • een document waarover een vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Van uw verzekeringsmaatschappij hebt u een zorgpas gekregen. Wilt u die ook meenemen? De receptiemedewerker kan zo de geldigheid van uw zorgverzekering controleren.

Foto
De foto die op uw patiëntenpas komt wordt automatisch via de chip in uw identificatiebewijs opgehaald en afgebeeld.

Burger Service Nummer (BSN) 
Bij het uitwisselen van patiëntengegevens moeten zorgverleners het Burger Service Nummer (BSN ) gebruiken. Ook vergoedt de zorgverzekeraar alleen rekeningen die voorzien zijn van een geldig BSN.

Kinderen
Ook kinderen moeten zich kunnen legitimeren. Anders dan de algemene plicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Ouders moeten voor hun minderjarig kind vanaf hun geboorte een geldig legitimatiebewijs hebben.

Welke gegevens legt het ziekenhuis vast?
Ons ziekenhuis heeft een digitaal medisch dossier. Hierin komen alle zorggerelateerde gegevens, het document waarmee u zich identificeert, uw BSN-nummer, uw ziektekostenverzekering en de foto. De gegevens worden alleen gebruikt voor de zorgverlening.

Geen identificatie
Als u zich niet kunt identificeren, krijgt u 14 dagen de tijd dit alsnog bij de Receptie te doen. Gedurende deze 14 dagen worden de nota’s van uw behandeling naar uw huisadres gestuurd en niet naar uw verzekering. Identificeert u zich alsnog binnen 14 dagen dan kunt u de nota naar het ziekenhuis terugsturen. Identificeert u zich niet, dan moet u de nota aan het ziekenhuis betalen. Ook kan het ziekenhuis besluiten u (bij niet-spoedeisende zorg) niet verder te helpen.