Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

PATIËNT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Uw rechten en plichten > Informed consent
Informatie over uw rechten en plichten als patient in het Deventer Ziekenhuis Uw rechten en plichten Uw rechten en plichten

Informed consent

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst regelt de behandelrelatie tussen patiënten en artsen. In deze wet staat onder andere dat de arts u goed moet informeren over de behandeling en dat de artsen u toestemming moet vragen voor een onderzoek en/of behandeling. Zonder informatie kunt u geen toestemming geven. Omdat u dan niet weet waar u over beslist. Daarom is het belangrijk dat u informatie krijgt en dat u die ook begrijpt. Als een patiënt toestemming geeft op basis van voldoende informatie wordt dat ’informed consent’ genoemd.

U heeft recht op goede informatie. De 3 goede vragen in onderstaand filmpje helpen om die goede informatie te krijgen. Daarnaast heeft u vast ook andere vragen. Vragen die u thuis heeft bedacht, of vragen die tijdens het gesprek opkomen. Stel deze ook altijd. Domme vragen bestaan niet. Verder helpen de volgende tips u tijdens het gesprek met uw arts:
  • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
  • Geef aan als u ergens over twijfelt.
  • Neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog even rustig nalezen.
  • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.