Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

PATIËNT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Informatie over uw rechten en plichten als patient in het Deventer Ziekenhuis Uw rechten en plichten Uw rechten en plichten

Huisregels

Het Deventer Ziekenhuis verleent u de best mogelijke zorg. Om dat goed te laten verlopen, zijn er huisregels. Zullen we ons er samen aan houden?
 
Van ons mag u verwachten ...
 • dat wij u de best mogelijke zorg verlenen in alle mogelijke omstandigheden
 • dat wij u altijd goed en tijdig informeren over de zorg die we verlenen en nagaan of u de informatie hebt begrepen
 • dat wij u goed informeren over eventuele nazorg na ontslag uit het ziekenhuis
 • dat wij altijd klantvriendelijk en behulpzaam zijn
 • dat wij in ons werk geen onderscheid maken naar geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of geloof
 • dat wij zorgvuldig met (de inzage van) het patiëntendossier omgaan
 
Van u verwachten wij ...
 • dat u ons alle informatie geeft zodat wij uw probleem goed kunnen inschatten, en de juiste zorg kunnen verlenen
 • dat u zich houdt aan de instructies die de zorgverlener u geeft voor uw behandeling
 • dat u zich niet agressief gedraagt, ons bedreigt, ons uitscheldt, of seksuele toespelingen maakt
 • dat u patiënten zoveel mogelijk rust geeft en daarom kort, met maximaal 2 personen tegelijk, op bezoek komt
 • dat u niet ongevraagd film- of geluidsopnames maakt; zeker niet van medewerkers en mede-patiënten.
 
Tot slot:
Naast het verlenen van goede zorg hebben wij als ziekenhuis een belangrijke signaalfunctie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij zijn hier alert op.
Van diefstal, geweld en vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie. Ons beveiligingspersoneel mag bij een gerede verdenking van diefstal overgaan tot visitatie. Het ziekenhuis kan u bij het overtreden van de huisregels een waarschuwing voor uw gedrag geven of de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen. Maar zover laten we het toch niet komen?