Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

PATIËNT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Uw rechten en plichten > Een verwijzing is verplicht
Informatie over uw rechten en plichten als patient in het Deventer Ziekenhuis Uw rechten en plichten Uw rechten en plichten

Een verwijzing is verplicht

Voor een bezoek aan het ziekenhuis hebt u een verwijzing nodig. Deze regel staat al jaren in de polis van uw zorgverzekeraar. Zij controleren er ook op. Hebt u geen verwijzing dan moet u mogelijk de nota zelf betalen.
 
Wie mogen verwijzen? *)

 • een huisarts;
 • een verloskundige (naar de gynaecoloog);
 • een tandarts (naar de kaakchirurg);
 • een bedrijfsarts;
 • een medisch specialist (van een ander, of hetzelfde ziekenhuis);

*) zie ook deze lijst waarin de verschillende zorgverzekeraars wel/niet verwijzers erkennen.
 
U hebt een verwijzing nodig ...

 • Als u voor het eerst bij een medisch specialist komt met een nieuwe klacht;
 • Als u in het verleden onder behandeling was van een medisch specialist, en de behandeling is inmiddels afgerond. Krijgt u last van dezelfde of soortgelijke klachten, dan moet u opnieuw naar uw huisarts om een verwijzing te vragen.

U hebt geen verwijzig nodig ...

 • als u al onder behandeling bent van een medisch specialist, en u komt voor een vervolgconsult of behandeling voor dezelfde zorgvraag;
 • als er alleen laboratoriumonderzoek gedaan wordt of een röntgenfoto in het ziekenhuis wordt gemaakt en u geen medisch specialist consulteert;
 • als u komt voor een medische keuring.

Belangrijk

 • Neem uw verwijsbrief mee naar de 1e afspraak in het ziekenhuis. In de brief staat ook zinvolle informatie voor de medisch specialist. De verwijsbrief wordt door ons gescand en bewaard.
 • Veel huisartsen - en alle medisch specialisten van ons ziekenhuis - verwijzen u elektronisch. Twijfelt u of uw arts wel een verwijzing heeft verstuurd, vraag er dan naar.
 • Hebt u (nog) geen verwijzing, dan vraagt het ziekenhuis u een verklaring te tekenen waarin staat dat u weet wat de gevolgen zijn. U krijgt wel de noodzakelijke zorg, maar moet mogelijk de nota zelf betalen.