Menu
Patiënt

Uw eerste afspraak logopedie

In het 1e contact probeert de logopedist een zo volledig mogelijk beeld te vormen van uw klachten en de onderliggende logopedische stoornissen en de beperkingen die dit geeft voor u en/of uw omgeving. Dit gebeurt door het stellen van vragen en het doen van onderzoek. Op basis van die gegevens stelt de logopedist samen met u een behandelplan op. De logopedist geeft ook advies en voorlichting aan u en uw directe omgeving.

Verschillende soorten therapie


Poliklinische logopedie

Deze wordt vrijwel altijd individueel gegeven. Waar nodig vindt gelijktijdige behandeling plaats door de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. Hieronder staan de specifieke aandachtsgebieden van de logopedie:

 • Diagnostiek en behandeling van ...
  • afasie. Dit is een taalstoornis, die merkbaar kan zijn in het spreken, het vinden van woorden, het begrijpen, het lezen en het schrijven. Meer info
  • dysarthrie. Dit is een verworven spraakstoornis door hersenletsel. Meer info
  • eet- en drinkproblemen bij volwassenen. Meer info
  • voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen.
 • Mimetherapie voor mensen met een aangezichtsverlamming
 • Diagnostiek spraak-taalontwikkeling bij zeer jonge kinderen (0-2 jaar)
 • Diagnostiek van stemstoornissen. Meer info
 • Adem-en ontspanningsinstructie (methode van Dixhoorn)
 • Behandeling van stem en spraak na totale laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd)

Klinische logopedie

In de kliniek ondersteunt de logopedist de multidisciplinaire behandeling van een patiënt op aanvraag van de arts. De logopedist is vooral actief op de afdelingen neurologie en jeugdzorg, maar komt daarnaast op alle klinische afdelingen waar een arts logopedie aanvraagt voor een patiënt.