Menu
Specialisten

Postma J.J.

ANIOS SEH

De afkorting AIOS staat voor 'arts in opleiding tot specialist'. Een AIOS heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. De AIOS specialiseert zich nu in één bepaald specialisme. J.J. Postma is ANIOS op de SEH.

Werkzame afdeling(en)

Lees voor