Menu
Specialisten

Fennema, S.

(H)AIOS SEH

De afkorting AIOS staat voor 'arts in opleiding tot specialist'. Een AIOS heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. De AIOS specialiseert zich nu in één bepaald specialisme. S. Fennema is AIOS (met specialisme huisarts) bij de SEH in het Deventer Ziekenhuis.

Werkzame afdeling(en)

Lees voor