Menu
Specialisten

Bennis, L.A.M.

AIOS

De afkorting AIOS staat voor 'arts in opleiding tot specialist'. Een AIOS heeft de studie Geneeskunde afgerond en is basisarts. De AIOS specialiseert zich nu in één bepaald specialisme.

L.A.M. Bennis is AIOS Ziekenhuisgeneeskunde in het Deventer Ziekenhuis.

Werkzame afdeling(en)