Menu
Onderzoeken

Lichamelijk onderzoek van de borst

Bij een lichamelijk onderzoek van de borst tast een arts uw borst af om eventuele afwijkende knobbels of andere oneffenheden te signaleren. Dit kan aanleiding geven tot verder onderzoek van de borst.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 60

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Wat gebeurt er bij een lichamelijk onderzoek van de borst?

Bij een lichamelijk onderzoek uw borsten en de oksels systematisch afgetast om te voelen of er oneffenheden of knobbels aanwezig zijn.

Voordat een lichamelijk onderzoek plaatsvindt bespreekt de behandelend arts eerst uw klachten en vragen die onder ingaan op de medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en of er wel of geen (borst)kanker in uw familie voorkomt. Ook eventuele gegevens verkregen uit het bevolkingsonderzoek en/of een ander ziekenhuis worden met u doorgenomen.