Menu
Onderzoeken

Borstonderzoek

Bij een borstonderzoek wordt lichamelijk onderzoek, een mammografie en een echografie uitgevoerd. De onderzoeken worden zoveel mogelijk achter elkaar gepland om de onzekere periode, voorafgaand aan de uitslag, zo kort mogelijk te houden.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 60

Hoe kom ik er?

Route 77
Lees voor

Wat gebeurt er bij een borstonderzoek?

Bij een borstonderzoek wordt eerst gezien door een zorgverlener van het Borstcentrum. Hij/zij stelt een paar vragen omtrent de aard van de klachten en medische voorgeschiedenis, waarna lichamelijk onderzoek van beide borsten en oksels plaatsvindt. Hierna gaat u naar de afdeling Radiologie (route 45) waar de volgende onderzoeken plaatsvinden:

Mammografie

Mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten. Voor een mammografie moet u uw bovenlichaam ontbloten. In de onderzoekskamer neemt u plaats voor het mammografieapparaat. De laborant plaatst uw borst op de detector, waarna de borst met een plaat wordt gecomprimeerd. Dit samendrukken of comprimeren kan pijnlijk zijn maar is noodzakelijk omdat:

  • Het klierweefsel wordt hierdoor uit elkaar gedrukt, waardoor kleine afwijkingen beter zichtbaar zijn.
  • De stralingsdosis is op deze manier minder.
  • Er is een kleinere kans op bewegingsonscherpte.

Echografie

Ter aanvulling op de mammografie wordt een echografie verricht omdat de specialist meer wil weten over een bepaalde plek in de borst. Op deze manier kan de arts bijvoorbeeld een cyste, een holte gevuld met vocht, onderscheiden van een andersoortige knobbel.

De echo-assistent haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. Vervolgens gaat u op de onderzoektafel liggen. De radioloog brengt een gelei aan op de plaats die wordt onderzocht. De gelei is nodig voor een goed contact tussen de huid en de transducer. De radioloog beweegt de transducer vervolgens over de huid. De transducer zendt geluidsgolven uit. De echo’s hiervan worden opgevangen en vertaald in beeld op een monitor. Deze beelden worden opgeslagen. Er wordt vaak ook een echo van de oksel gemaakt om de okselklieren in beeld te brengen.

Biopsie

Wanneer op de mammografie en/of echografie een afwijking te zien is, wordt er direct een biopsie gedaan. In sommige gevallen wordt op de mammografie een afwijking gezien, die niet te zien is op de echografie. Een directe biopsie is dan niet mogelijk. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig, waar een extra afspraak voor wordt ingepland.

Bij een biopsie wordt er met een dikke naald een stukje weefsel uit de afwijking genomen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Met behulp van het echoapparaat wordt de plaats van de afwijking bepaald. In het laboratorium wordt het weefsel door de patholoog onderzocht. Dit wil nog niet zeggen dat er verdenking is op kanker, ook goedaardige afwijkingen krijgen een biopsie ter bevestiging van de diagnose.

Punctie

In een enkel geval wordt er een punctie verricht. Bij een punctie wordt er met een dunne naald cellen uit de afwijking opgezogen. Met behulp van het echoapparaat wordt de plaats van de afwijking bepaald. In het laboratorium worden de cellen door de patholoog onderzocht.

De uitslag

Als de onderzoeken zijn afgerond op de afdeling Radiologie komt u terug bij het Borstcentrum. De uitslagen van de mammografie en/of echografie worden met u besproken. Indien van toepassing krijgt u voor de volgende dag een afspraak voor de uitslag van het weefselonderzoek en wordt een behandelvoorstel gedaan. Het kan ook zijn dat er eerst meer aanvullend onderzoek nodig is om de definitieve diagnose te stellen. Deze onderzoeken vinden niet op dezelfde dag plaats, hiervoor wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Downloads

Komt u binnenkort naar het Deventer Ziekenhuis voor dit onderzoek? Het is belangrijk om u goed voor te bereiden. Download onze folder en lees wat u kunt verwachten.