Menu
Patiënt

Onderzoek naar schouderoperatie

Bij een schouder uit de kom, wordt vaak middels een kijkoperatie het gewricht weer gestabiliseerd. Anne Vermeulen en Rinco Koorevaar van het Deventer Ziekenhuis hebben onderzocht wat de effecten op lange termijn zijn en concluderen onder meer dat de midden- tot langetermijnresultaten goed zijn, maar niet voor patiënten onder de twintig jaar.

'Kapsel extra strak'

Schouder uit de kom. Een bekende aandoening. Als het te vaak gebeurt of de schade te groot is, is een ingreep nodig. De arthroscopische Bankart repair is een kijkoperatie in het schoudergewricht, waarbij de gescheurde bindweefselring en kapsel worden teruggehecht op de schouderkom. Orthopedisch chirurg Rinco Koorevaar past de behandeling geregeld toe. ‘Ik zet het kapsel “extra strak” op spanning, misschien wel strakker dan in andere ziekenhuizen. Het kapsel zal naar verwachting in de loop van de tijd weer wat uitrekken.’

Minder schouders opnieuw uit de kom

Een interessante constatering in het licht van het onderzoek dat M3-co Anne Vermeulen heeft gedaan voor haar studie. Ze onderzocht wat de recidief-instabiliteit is - de schouder gaat opnieuw uit de kom of de patiënt heeft het gevoel dat de schouder half uit de kom gaat- na dit soort schouderoperaties op de midden en lange termijn. Aanleiding voor het onderzoek was een eerder onderzoek in een Amsterdams ziekenhuis waar de resultaten na negen tot tien jaar tegenvielen. Anne Vermeulen vergeleek daarbij cijfers van het Amsterdamse ziekenhuis met die van het Deventer Ziekenhuis en komt met een opmerkelijke conclusie. ‘In Amsterdam ligt de recidief-instabiliteit op 35 procent. Die in Deventer ligt op 22 procent.’ Ze maakt wel een nuance. ‘Wij hebben patiënten bekeken die drie tot elf jaar geleden geopereerd zijn, met een gemiddelde vervolgperiode van zes jaar. In Amsterdam was dat dus negen tot tien jaar. Toch hebben we geen aanwijzingen dat er bij de operaties die we hier hebben gedaan, nog recidief instabiliteit optreedt na vijf jaar. Het verschil blijft dus opmerkelijk.’ Koorevaar constateert dat een recidief-percentage van 35 procent fors is en dat een score van 22 procent een resultaat is om trots op te zijn.

Onder de 20 jaar

Het onderzoek van Anne Vermeulen leverde voor Koorevaar nog een belangrijk inzicht op: de grootste groep van recidief instabiliteit komt voor bij mensen onder de twintig jaar. Tussen de veertig en vijftig procent van die patiënten krijgt weer last. Een verklaring kan zijn dat jongeren de schouder gezien hun leeftijd maximaal belasten, onder meer omdat ze veel sporten. Koorevaar: ‘Misschien zijn ouderen ook wat trouwer in het luisteren naar adviezen over het revalidatieproces. Maar het onderzoek heeft mij geleerd dat je bij jonge mensen misschien wel niet een arthroscopische Bankart repair toe moet passen, maar een andere methode moet gebruiken gezien de hoge recidief-percentages. Zonder dit onderzoek van Anne had ik dat niet zo maar geconcludeerd.’