Menu
Patiënt

Nieuw vak: de ziekenhuisarts

Het Deventer Ziekenhuis heeft twee ziekenhuisartsen in dienst. Artsen die over de randen van vakgebieden heen kijken. Wat doen ze? Wie zijn ze?

Vooral kijk op meerdere aandoeningen

Wie een nieuwe knie krijgt, wordt geopereerd door een orthopeed. Problemen met de nieren worden verholpen door een internist. Ook tijdens de opname in het ziekenhuis, blijven deze medisch specialisten verantwoordelijk voor uw zorg. Maar de artsen kunnen niet 24/7 bij u zijn. Zo houden ze spreekuur, overleggen ze met collega’s, doen ze onderzoek of geven ze onderwijs. De dagelijkse zorg in de kliniek is daarom in handen van verpleegkundigen samen met artsen in opleiding tot specialist (aios).

Altijd aanwezig

‘Maar ook die hebben een volle agenda’, zegt opleider en internist Henk Sluiter. ‘En dat terwijl de continuïteit van medische zorg steeds belangrijker is omdat opgenomen patiënten vaak ernstig ziek zijn. Of last hebben van meerdere aandoeningen tegelijk. Zekere oudere patiënten’ Een aantal ziekenhuizen in Nederland kiest daarom voor een nieuwe functie: de ziekenhuisarts. Die is altijd op de afdeling aanwezig, is aanspreekpunt voor de patiënt op medisch gebied en spin het web van alle collega zorgverleners. Wordt een patiënt ontslagen dan zorgt de ziekenhuisarts voor een goede overdracht richting de huisarts, de thuiszorg of het verpleeghuis. En omdat een ziekenhuisarts langer op een verpleegafdeling werkt dan een aios, bouwt hij in de loop der jaren een dosis ervaring op die helpt bij eventuele veranderingen om de zorg nog beter te maken.

Samenwerken

Henk Sluiter. ‘Het is belangrijk dat je er bent voor de patiënt, zijn wensen kan vertalen en goed kan samenwerken met de andere specialisten en verpleging. Je zorgt ervoor dat alle medische zaken op een verpleegafdeling lopen zoals het moet: veilig en van goede kwaliteit. En van opname tot ontslag: de juiste zorg op de juiste plek.’ De opleiding tot ziekenhuisarts duurt drie jaar. Het Deventer Ziekenhuis wil komende karen meer ziekenhuisartsen gaan opleiden en aannemen.

Opleiding ziekenhuisarts

De opleiding tot ziekenhuisarts is een nieuwe medische vervolgopleiding en door het College Geneeskundig Specialismen als profiel erkend. Het Deventer Ziekenhuis biedt een 3-jarige opleiding tot ziekenhuisarts. De kernwoorden van deze opleiding zijn: kwaliteit, continuïteit en veiligheid.

Meer informatie