Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

KWALITEIT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Kwaliteit > Sterftecijfers 2017

Sterftecijfers 2017

Hoeveel patiënten overlijden er in een ziekenhuis? Ziekenhuizen zijn verplicht deze gegevens te publiceren en ook wij willen hier transparant over zijn.
 
Om ziekenhuizen onderling te vergelijken, wordt door het CBS het sterftecijfer (HSMR) berekend. Hierbij wordt ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan landelijk gemiddeld. Hiervoor wordt de werkelijke sterfte vergeleken met de verwachte sterfte.
Bij het berekenen van de verwachte sterfte, wordt rekening gehouden met de diverse diagnose(n), de patiëntkenmerken (leeftijd, geslacht e.a.) en de opnamekenmerken. Het ene ziekenhuis heeft meer patiënten met levensbedreigende ziekten dan het andere. Ook de complexiteit van patiënten verschilt. In de HSMR worden die verschillen gecorrigeerd.
 
Over alle ziekenhuizen bekeken, is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer klinische patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden. Als de HSMR lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht.
 
De HSMR van het Deventer Ziekenhuis over 2017 is 98, daarmee wijken we niet af van landelijk gemiddeld (100). Over de afgelopen 3 jaar is het sterftecijfer 97.
Het Deventer Ziekenhuis doet maandelijks onderzoek naar de sterftecijfers. Zo onderzoeken we met een commissie van artsen en verpleegkundigen dossiers van overleden patiënten. Verbeteringen die dit oplevert, passen we direct toe in onze zorg.
 
De HSMR is opgebouwd uit diverse diagnosegroepen (bijvoorbeeld borstkanker of hartritmestoornissen) en per diagnosegroep wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte sterfte is. Dit wordt vergeleken met de werkelijke sterfte in het Deventer Ziekenhuis. Het kan voorkomen dat we sommige diagnosegroepen onder het landelijk gemiddelde scoren en soms erboven. In de bijlage de verwachte en werkelijke sterfte over de afgelopen drie jaar per diagnosegroep.
 
  • Klik hier voor de sterftecijfers van ons ziekenhuis
  • Tip: gebruik de leeswijzer van de Consument voor uitleg van deze cijfers