Menu
Behandelingen

Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)

Een Video Assisted Thoracic Surgery (VATS) betekent dat er een operatie wordt uitgevoerd in de borstkas (thorax) waarbij gebruik wordt gemaakt van videobeelden. Een VATS is feitelijk een beschrijving van een operatietechniek, niet een operatie op zich.

Lees voor

Wat is een Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)?

Bij een VATS wordt op de operatiekamer onder algehele narcose een kleine videocamera tussen de ribben door in de borstholte gebracht waarna op een beeldscherm de long kan worden geïnspecteerd. Vervolgens worden instrumenten ingebracht waarmee onder zicht een operatie kan worden uitgevoerd.

De operatie

De chirurg zal 2 à 3 kleine openingen in de huid maken, afhankelijk van de operatie. Bij het verwijderen van een deel van de long (lobectomie), zal nog een vierde iets grotere snede gemaakt worden in de oksel. Via deze openingen laat hij lucht in de borstkas stromen waardoor de long aan die kant inzakt . Op deze manier komt er ruimte in de borstkas om de operatie te kunnen uitvoeren.

Vervolgens plaatst de chirurg 2 tot 3 buisjes via de gaatjes in de borstwand zodat er toegangen ontstaan van buiten naar binnen (de borstholte). Via deze buisjes wordt respectievelijk een videocamera en instrumenten ingebracht. De VATS procedure duurt afhankelijk van het type operatie tussen de 2-4 uur. Aan het eind van de operatie laat de chirurg een slang (drain) in een van de openingen in uw huid achter. Hierdoor wordt de lucht uit uw borstkas weggezogen, waardoor uw ingezakte long zich weer ontplooit. Soms wordt nog een tweede drain achtergelaten om wondvocht af te voeren. De wondjes worden tenslotte gesloten met een hechting.

Waarde van een VATS

Het voordeel van een VATS is dat de wonden aanzienlijk kleiner zijn en de pijn na de operatie doorgaans minder is dan bij een “open” procedure waarbij een grotere ruimte tussen de ribben moet worden gemaakt. Een VATS kan in verschillende situaties worden uitgevoerd: Het doel van de operatie kan bijvoorbeeld zijn:

  • het verwijderen van kleine stukjes longweefsel (‘biopten’) voor onderzoek.
  • behandeling van een klaplong.
  • cysten (met vocht gevulde holten) in de borstkas te verwijderen.
  • Het verwijderen van een longtumor en/of lymfeklieren
  • ter behandeling van zweethanden of vaatafwijkingen in de hand.

Uw behandelend arts heeft met u besproken welke operatie hij/zij gaat uitvoeren.

Downloads