Menu
Behandelingen

Spataderen - wegspuiten (sclerocompressietherapie)

Bij het behandelen van spataderen kan het wegspuiten van de spataderen voor u een mogelijkheid zijn. Hierbij wordt een vloeistof ingespoten die de vaatwanden verkleven en daarmee de spataderen uitschakelen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 50 65

Hoe kom ik er?

Route 85
Lees voor

Wat is het wegspuiten van spataderen (sclerocompressietherapie)?

Door het inspuiten van een geneesmiddel in combinatie met druk van buitenaf (de steunkous), wordt bij sclerocompressietherapie in de spatader een reactie teweeggebracht waardoor de vaatwand van de spatader verkleeft. De spatader verandert in een dunne littekenstreng waar geen bloed meer door kan stromen. Zo lijkt het alsof de spatader is ‘weggespoten’. De spatader kan behandeld worden met het geneesmiddel in de vorm van vloeistof of foam (schuim), afhankelijk van de grootte van de ader. Bij sclerocompressietherapie met foam wordt gebruik gemaakt van dezelfde vloeistof als bij het ‘gewone’ scleroseren, alleen is hier een kleine hoeveelheid lucht aan toegevoegd. Door middel van een speciale mengtechniek ontstaat een schuim (foam). In deze vorm komt de vloeistof ook bij de dieper liggende aderen goed in contact met de wand van de spatader om een reactie op te wekken. Bij een dieperliggende spatader wordt met behulp van het echo apparaat (duplex) de ader in beeld gebracht. De arts prikt de ader aan met een injectienaald en spuit het foam onder controle van de echo in de spatader.

Kosten en vergoeding van een spataderbehandeling

De spataderbehandeling wordt vanuit uw basispakket van uw zorgverzekering vergoed als het onderzoek aantoont dat uw klachten voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria. Als u niet voldoet aan de criteria dan kunt u de behandeling in het spatadercentrum van het Deventer Ziekenhuis tegen betaling laten uitvoeren.

Tijdens een eerste spataderconsult wordt vastgesteld of er sprake is van een medische indicatie met een duplexonderzoek. Onder medische indicatie vallen de grootste spataderen (CEAP classificatie categorie 3 tot 6) en wanneer er sprake is van vochtophoping (oedeem). Omdat na een eerste spataderconsult pas is vast te stellen of een spatader onder medische indicatie valt, wordt het eerste consult voor 100% vergoed door uw zorgverzekering wanneer lichamelijke klachten de hoofdreden van uw verwijzing zijn. Wel kan uw eigen risico worden aangesproken.

Ondanks dat de criteria voor vergoeding aangescherpt zijn, valt altijd nog een zeer groot deel van de spataderbehandelingen onder de basiszorg. Mocht dit niet het geval zijn kunt u wellicht in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw spataderbehandelingen vanuit de aanvullende verzekering.
Onderstaande prijs geldt voor behandeling die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

  • Sceloseren per half uur € 200,-

Aandoening

Download de folder