Menu
Behandelingen

Behandeling met Letrozol

Om een eiblaasje te laten groeien en een eisprong op te wekken, wordt medicatie gebruikt. Recente onderzoeken laten zien dat letrozol heel goed werkt.

Lees voor

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het gebruik van letrozol om een eisprong op te wekken. Met letrozol worden er meer kinderen geboren en zijn er minder bijwerkingen. Vermoeidheid en duizeligheid komen wel wat vaker voor bij letrozol.

Zoals nu bekend is, worden er bij letrozol niet méér kinderen met aangeboren afwijkingen geboren dan bij het gebruik van Clomid of bij een spontane zwangerschap zonder medicijnen. Er is echter onvoldoende onderzoek gedaan om dit al met zekerheid te kunnen zeggen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat letrozol schadelijke effecten zou hebben op moeder of kind, maar er is nog niets bekend over de langetermijneffecten bij kinderen die zijn geboren nadat de moeder letrozol heeft gebruikt. Daarvoor wordt het medicijn nog te kort toegepast. Omdat letrozol, net als Clomid, vroeg in de menstruatiecyclus wordt gegeven, is het medicijn waarschijnlijk al vóór de bevruchting grotendeels uit uw lichaam verdwenen. Daarom wordt aangenomen dat het gebruik veilig is.

Download de folder