Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

PATIËNT

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Patiënt > Afspraak maken > Voordat u naar het ziekenhuis gaat ...

Voordat u naar het ziekenhuis gaat ...

Vragen we u deze tekst door te lezen. Er staan belangrijke dingen over uw rechten & plichten, de kosten, het eigen risico en de verwijzing.

 

Verwijzing
Voor het ziekenhuis hebt u een verwijzing nodig. Verzekeraars controleren hier op. Hebt u geen verwijzing, dan moet u mogelijk de behandeling zelf betalen.

meer-info.pngMeer over de verwijzing

Kosten en vergoeding
Aan een ziekenhuisbezoek zijn kosten verbonden. Of en hoe die worden vergoed, hangt af van uw verzekering. Op www.dz.nl/kosten vindt u er alle informatie over.


Medicijngebruik
Wilt u een actueel overzicht van de medicijnen, die u gebruikt, meenemen? Zo kunnen wij u goed en veilig helpen. Houd de lijst bij u, omdat hier in het ziekenhuis vaak om wordt gevraagd. De medicijnlijst is te verkrijgen bij uw apotheek.

Uw apotheek en huisarts kunnen uw medische gegevens delen met het Deventer ziekenhuis om u snel, goed en veilig te helpen. Geef uw apotheek en huisarts toestemming. Zodat onze zorgverleners een goed beeld van uw medische situatie krijgen en de juiste zorg kunnen leveren. Vul bij uw eigen huisarts of apotheek het toestemmingsformulier in of geef toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl

meer-info.png Lees hier meer over het delen van medicijngegevens

Gegevens
Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens in onze administratie kloppen. Ook moet u zich identificeren. Zo weten we (zeker) wie u bent en kunnen we veilig werken. Uw persoonsgegevens, de naam van uw huisarts én verzekering moeten in ieder geval juist zijn. Klopt bijvoorbeeld de naam van uw huisarts niet, dan krijgt die geen bericht van uw ziekenhuisbezoek. Ook kan een verzekeraar dan denken dat u geen verwijzing had, waardoor u alsnog de rekening krijgt.
 
E-mail adres
Uw e-mailadres is gebruikt voor het versturen van een link naar deze informatie. Ook horen we graag hoe ons werk beter kan. Daarom vragen we mogelijk uw meewerking voor een enquête of waardering op ZorgkaartNederland.nl. Wij gebruiken uw e-mailadres niet voor iets anders, en verstrekken deze niet aan derden. Wilt u uw e-mailadres wijzigen, dan kan dat hier.

Vertel het ons...
Het is gebruikelijk dat een arts én patiënt samen beslissen over eventuele onderzoeken en behandelingen. Maar dan is het wel van belang dat zij elkaar goed informeren. Onderstaande tips helpen u bij uw ziekenhuisbezoek.

meer-info.pngTips voor in de spreekkamer
meer-info.pngUw rechten en plichten.
meer-info.pngPolikliniekbezoek
 
Gebruik restmateriaal
Als uw bloed, urine, ontlasting (​of ander materiaal) is onderzocht, blijft er vaak restmateriaal over. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, gebruikt het ziekenhuis een deel voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, kwaliteitscontroles en het verbeteren van onderzoekmethodes. Meer informatie vindt u hier.