Menu
Schouder en Elleboog Expertise Centrum Deventer

‘Psychische’ schouderklachten

Orthopedisch chirurg Rinco Koorevaar heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen psychische klachten en een schouderoperatie. ‘Voor een goed resultaat na een schouderoperatie, moeten zonodig ook psychische klachten behandeld worden’, concludeert Koorevaar.

600 operaties per jaar

31 procent van de Nederlanders heeft schouderklachten. Bij dertig procent daarvan gaat dat gepaard met psychische klachten. Uit het onderzoek van Rinco Koorevaar is gebleken dat patiënten die twaalf maanden na de operatie psychische klachten hebben, een duidelijk slechter resultaat van de operatie ervaren: ‘Deze patiënten hebben beduidend meer restklachten. Deze worden negatief beïnvloed door de psychische klachten. Behandeling ervan zou een positieve invloed kunnen hebben op de schouderklachten. Veel pijnklachten worden door patiënten met psychische klachten uitvergroot, daar waar mensen zonder psychische klachten niet klagen over lichte restklachten na een operatie.’ Koorevaar pleit ervoor niet alleen schouderklachten te behandelen, maar zo nodig ook psychische klachten in het natraject van een schouderoperatie. Per jaar worden in het Deventer Ziekenhuis zo’n zeshonderd schouderoperaties uitgevoerd. Het ziekenhuis is een regionaal expertisecentrum op het terrein van schouderoperaties.