Menu
MS-centrum Stedendriehoek

Corona-vaccinatie bij mensen met MS

Er is een advies opgesteld door de landelijke MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, over vaccinatie tegen Covid 19 bij mensen met MS. Deze richtlijn is in samenspraak met het RIVM tot stand gekomen. Het MS centrum Stedendriehoek neemt de adviezen over.

3e COVID vaccinatie voor MS-Patiënten

Derde COVID-19 vaccinatie voor MS-patiënten die behandeld worden met bepaalde immunosuppressiva

In Nederland heeft een groot deel van de mensen met MS zich laten vaccineren tegen COVID-19. Zoals verwacht, zijn de vaccins veilig en zijn ze net zo effectief als bij mensen zonder MS. Ook bij het gebruik van de meeste ziekteremmende medicijnen tegen MS, lijken de vaccins goed te beschermen tegen Covid. Er zijn hier echter uitzonderingen op.
Onderzoek toont aan dat patiënten die worden behandeld met fingolimod (en waarschijnlijk ook siponimod en ozanimod), ocrelizumab en rituximab (en waarschijnlijk ook ofatumumab) mogelijk minder goed beschermd zijn na een COVID-19 vaccinatie. Het blijkt dat mensen die deze middelen gebruiken, minder antistoffen tegen Covid aanmaken. Het is nog niet zeker dat hierdoor de afweer tegen Covid onvoldoende is. Voor de zekerheid gaan we er voorlopig van uit dat mensen die deze middelen gebruiken, niet of minder goed beschermd zijn tegen een COVID-19 infectie.

Het kabinet heeft dinsdag 14-9-2021 besloten dat bepaalde groepen een extra vaccinatie aangeboden krijgen omdat deze groepen waarschijnlijk minder goed beschermd zijn. Het gaat daarbij ook om mensen die worden behandeld met fingolimod, siponimod, ozanimod, ocrelizumab, rituximab of ofatumumab.

Mensen die een van deze middelen gebruiken, krijgen in oktober een uitnodiging via het ziekenhuis. In de uitnodiging staat een telefoonnummer waarmee u een afspraak kunt maken voor de vaccinatie. Dit zal gebeuren op een GGD lokatie. Er wordt een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) aangeboden, ook als u eerder een vaccin heeft gehad van AstraZeneca of Janssen. U hoeft zich niet te melden bij uw neuroloog of het ziekenhuis. Het is belangrijk uw uitnodiging mee te nemen naar de afspraak.

We weten niet in hoeverre een extra vaccinatie patiënten extra zal beschermen. Hier zal op korte termijn extra onderzoek naar worden verricht.

Ons advies is wanneer u één van bovenstaande medicijnen gebruikt en u wel al antistoffen heeft, om u toch opnieuw te laten vaccineren. De hoeveelheid van de antistoffen zou namelijk minder kunnen zijn. Een extra vaccinatie zou u alsnog een betere bescherming kunnen geven.

Het uitstellen of stoppen van uw medicijnen kan gevolgen hebben voor uw MS. Daarom adviseren we om de medicijnen niet te stoppen of uit te stellen voor de extra vaccinatie.