Menu
Medische Psychologie

Hoe werken we?

Medische psychologie houdt zich bezig met de relatie tussen psychologische factoren, lichamelijke gezondheid en ziekte. Medisch psychologen zijn gespecialiseerd in psychologische zorg aan mensen met medische aandoeningen, zowel acuut als chronisch. Met psychologisch onderzoek kunnen wij een bijdrage leveren aan de diagnostiek van bepaalde ziektebeelden en meer duidelijkheid geven over de emotionele, gedragsmatige en cognitieve gevolgen van een ziekte.

We helpen mee om binnen het ziekenhuis de medische taal aan te passen aan de patiënt, trauma-sensitief te werken en ondersteunen de patiëntgerichte communicatie. Een psychologische behandeling kan helpen bij herstel of verbetering van lichamelijke gezondheid en/of het omgaan met een ziekte.

Waarvoor kunt u verwezen worden?

Verwijzingen naar de afdeling Medische Psychologie vinden altijd plaats via een medisch specialist van het Deventer Ziekenhuis. Mensen van alle leeftijden kunnen bij ons terecht. De zorg die wij bieden kan zowel tijdens een opname als poliklinisch plaatsvinden. De vergoeding van medisch-psychologische zorg valt onder de medische zorg (inclusief eigen risico). Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

De medische psychologie richt zich op de volgende gebieden:

 • Neuropsychologische problematiek:
  Het vermoeden van stoornissen op het gebied van cognitie, emotie, gedrag en/of de persoonlijkheid als gevolg van een mogelijke neurologische ziekte. Voorbeeld: ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, CVA of traumatisch hersenletsel.
 • Psychologische problematiek:
  Voortkomend uit een ziekte en/of medische behandeling. Voorbeelden: angst, somberheid, medisch trauma, stress, verwerkingsproblematiek en therapietrouw.
 • Chronische aandoeningen:
  Wanneer er uitdagingen zijn in het omgaan met de aandoening.
  Voorbeelden: hart- en vaatziekten, oncologie, darmziekten of diabetes mellitus.
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK):
  Resulterend in een verhoogde lijdensdruk en een hoog gebruik van specialistische somatische zorg. Voorbeelden: chronische pijn, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, of onvoldoende herstel na doormaken van een ziekte.
  Ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen:

Voorbeelden: zindelijkheidsproblematiek, buikpijn, kinderdiabetes, kinderoncologie, emotieregulatieproblemen, vroeggeboorte problematiek (voor ouders), of IMH (infant mental health).

De afdeling Medische Psychologie biedt géén 24-uurs zorg. Bij psychische nood kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts, de huisartsenpost of crisisdienst.

Onbegrepen lichamelijk klachten