Menu
Intensive Care

Bezoekersinformatie

Hieronder leest u wat tot standaard of veel voorkomende onderdelen van IC behandeling behoren.

Bezoektijden

Het bezoeken van patiënten op de IC kan tweemaal per dag

• van 13.30-15.00 uur
• van 19.00-20.30 uur

Na overleg met de verpleegkundige is het bijna altijd mogelijk om buiten de bezoektijden uw familielid of relatie te bezoeken.

Veel en lang bezoek kan belastend zijn voor de patiënt. Om die reden willen wij u vragen met niet teveel personen tegelijk bij de patiënt te zijn. De verpleegkundige zal u adviseren over wat het beste is voor uw familielid. Mocht u met meerdere bezoekers zijn, dan kunt u elkaar aflossen. Bloemen en planten zijn om hygiënische redenen op de IC niet toegestaan. Een mobiele telefoon kan storingen van de apparatuur veroorzaken en is om deze reden niet toegestaan in of in de buurt van patiëntenkamers, tenzij de telefoon op de ‘vliegtuigstand’ staat.

Als een patiënt tijdens bezoektijd behandeling of verzorging nodig heeft, is het mogelijk dat het bezoek wordt verzocht even de patiëntenkamer te verlaten. Wij verzoeken u dan vriendelijk om te wachten in de bezoekersruimtes en niet op de gang. Dit in verband met de privacy van andere patiënten. U wordt door de verpleegkundige weer opgehaald als de behandeling of het verzorgen van de patiënt gereed is. Aan het begin van de afdeling staat een koffie-automaat waar u als bezoek gebruik van kunt maken.