Menu
Afdelingen

Hartbewaking / Eerste Harthulp

Soms wordt u voor hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Dat kan met spoed op de Hartbewaking/Eerste Harthulp zijn of ter verpleging na een onderzoek of ingreep.

De Eerste Harthulp is nauw verbonden met de afdeling Cardiologie.

Bezoektijden

11.00 - 11.30 uur
14.30 - 15.00 uur
19.30 - 20.00 uur

1 bezoeker per patiënt per bezoekuur

Hoe kom ik er?

Looproute 55

Een speciale spoedhulp

Als iemand met (een verdenking van) hartklachten naar het ziekenhuis wordt gebracht, komt u op een aparte spoedeisende hulp: de Eerste Harthulp. Hier worden de eerste onderzoeken gedaan, waarna doorverwijzing volgt naar de hartbewaking, G2 of (als er geen problemen zijn) naar huis.

Hartbewaking
Als de werking van uw hart intensief moet worden gecontroleerd, komt u op de Hartbewaking te liggen. De afdeling beschikt over de meest geavanceerde bewakingsapparatuur.

Verpleegafdeling G2
G2 is de vervolgafdeling van de Hartbewaking en de Eerste Harthulp. U komt er te liggen als u geen intensieve zorg meer nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij herstel na een hartoperatie in Zwolle of Enschede. Ook liggen op G2 de hartfalen- en longpatiënten.