Menu
Aandoeningen

Verruca

De medische benaming voor wratten is verruca. Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmette­lijk en worden verspreid door huidcontact.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 55

Onderzoek en diagnose

Wratten zijn meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak. De medische benaming is verruca. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Voorkeursplaatsen zijn de handen en voeten. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jongvolwassenen.

Hoe ontstaan wratten?

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmette­lijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is. De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van een wrat varieert van 2 tot 6 maanden, maar kan ook langer dan 1 jaar zijn.

Meer informatie

Voor informatie over verruca kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)