Menu
Aandoeningen

Onbegrepen lichamelijke klachten

Gezondheid, psychologie en kwaliteit van leven hangen sterk met elkaar samen. Goede psychologische begeleiding kan dan ook een belangrijke rol spelen in het herstelproces na of bij ziekte en helpen om weer een optimaal evenwicht te bereiken.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 535160

Onderzoek en diagnose

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt en alle direct daarbij betrokkenen. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk. Bij kinderen kunnen klachten en/of ziekte de normale ontwikkeling verstoren. Voorbeelden van klachten zijn:

• concentratie en aandachtsproblemen;
• overmatige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep;
• symptomen die wijzen op verstandelijke achteruitgang;
• klachten waar tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden is;
• spanningen thuis of op het werk.

Soms is het al voldoende dat een patiënt weet waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen moeten de klachten ook worden behandeld en adviseert de psycholoog hoe de behandeling kan plaatsvinden.

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u uw klachten. Hierna kan een onderzoek worden voorgesteld. Dit onderzoek helpt om de factoren, die kunnen samenhangen met de klachten, te achterhalen.

Onderzoeken

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden tests afgenomen om uw geheugen en/of concentratie te toetsen. Met een psychodiagnostisch onderzoek wordt uw persoonlijkheid of intelligentie onderzocht. Als u daarmee instemt, kunnen ook gesprekken plaatsvinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen.

Na afronding van een onderzoek worden de resultaten met u besproken. Zonodig zijn daarbij ook anderen aanwezig, zoals uw partner, ouders (bij jonge patiënten) of uw kinderen. In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van uw klachten.