Menu
Aandoeningen

Chronische vermoeidheid

Moeheid komt veel voor en is eigenlijk normaal. Het is niet gewoon als iemand nooit moe is. Het wordt anders als iemand langdurig, dat is langer dan 6 maanden moe blijft en/of door moeheid niet meer de dagelijkse dingen kan doen of kan werken.

Wat is het?

Als de patiënt langdurig moe blijft en de arts geen oorzaak kan vinden, kan er sprake zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom, afgekort CVS. Het wordt ook wel ME genoemd. Niet iedereen die langdurig moe is, heeft het CVS. Er wordt van CVS gesproken als de moeheid langer dan een half jaar duurt en als de patiënt door de moeheid minder dan de helft kan, van wat hij of zij voorheen kon. De moeheid knapt niet op met rust.

De vermoeidheid begint meestal vrij plotseling na een periode van "griep". Sommige patiënten hebben daarbij ook een koortsig gevoel, gezwollen lymfklieren of krijgen gewrichts- en spierpijnen die toenemen na inspanning, geheugenstoornissen, keelpijn, hoofdpijn of slaapstoornissen.

Onbegrepen voelen

De meeste patiënten met CVS konden voordat ze ziek werden normaal werken en sporten en hadden tevoren ook geen ander klachten zoals chronische rugpijn, hoofdpijn of buikpijn. De ernst van de klachten gecombineerd met het feit dat de arts geen oorzaak kan vinden, maakt dat veel patiënten zich onbegrepen of niet serieus genomen voelen. Door de ziekte in combinatie met vaak onbegrip in de omgeving kunnen sociale contacten afnemen. Gevoelens van boosheid, moedeloosheid, neerslachtigheid, eenzaamheid en machteloosheid komen daardoor vaak nog bovenop de andere symptomen. De moeheid en andere klachten kunnen daardoor dan weer verergeren of in stand gehouden worden.

De oorzaak van CVS

De oorzaak is onbekend. Er zijn veel mogelijkheden onderzocht, waaronder chronische virusinfecties, chronische ziekte van Lyme, chronische gist- of schimmelinfecties (candida), immuunstoornissen, hormoonstoornissen, allergie en/of overgevoeligheid voor chemicalieën, neurologische of psychiatrische stoornissen, zoals depresie of angsstoornissen. Echter geen enkele oorzaak is tot op heden op een wetenschappelijke manier bewezen. Mogelijk zijn er meerdere oorzaken of is er sprake van een combinatie van meerdere oorzaken.