Menu
Over ons

Hasan Senok

Onze zorg draait om u. Als patiënt en als bezoeker. Daarom hechten we veel waarde aan uw mening en inbreng in beslissingen die we nemen. En om alle patiënten en bezoekers één stem te geven, is er de Patiëntenraad. De leden stellen zich zelf voor.

‘Gelijkwaardige toegang voor alle patiënten vind ik erg belangrijk.’

Korte kennismaking: wie ben je, wat doe je?

Als zoon van een eerste generatie Turkse familie ben ik op jonge leeftijd naar Nederland geëmigreerd. Dit was in 1970. Ik ben opgegroeid in Salland en heb daarmee de kenmerkende kwaliteiten van Salland meegekregen, namelijk: gastvrij, nuchter en duidelijk. Ik hou van wandelen en de natuur. Sinds 1993 ben ik werkzaam als regio deskundige bij het Turkse Consulaat Generaal van Turkije in Deventer. Behalve verantwoordelijkheden binnen het consulaat ben ik tevens verantwoordelijk voor externe betrekkingen op juridisch, sociaal en cultureel terrein.

Drive als lid: waarom ben je lid van de Patiëntenraad van het Deventer Ziekenhuis?

Door mijn interesse en affiniteit van de Turks-Nederlandse patiënten in het adherentiegebied van het Deventer Ziekenhuis kwam ik de Patiëntenraad binnen. In de Patiëntenraad geldt als gemeengoed dat er vanuit het cliëntenperspectief de belangen van alle patiënten uit het zorggebied van het ziekenhuis worden behartigt, dus niet alleen een specifieke groep. Toch vind ik het erg belangrijk dat je als organisatie cultuurintensieve mensen inzet om je cliënten goed te leren kennen. Dat wil zeggen dat er mensen moeten zijn die oog hebben voor etnische achtergronden en relaties, maar daar ook de verbanden tussen zien.

Wat wil je bereiken/waar sta je voor?

Met het oog op gelijkwaardige toegang voor alle patiënten en het garanderen van gelijke kwaliteit van zorg voor iedereen probeer ik vanuit de Patiëntenraad mijn aandeel te leveren. Enthousiast kan ik hierbij vermelden dat het bestuur van het Deventer Ziekenhuis erg gretig is dat er zeer veel waarde wordt gehecht aan de kwaliteit van zorg voor alle patiënten binnen het ziekenhuis.