Menu
Agenda

Symposium 'Verbinden van complexe zorg'

Evenement op 31 maart 2020

Het Wond Expertise Centrum van het Deventer Ziekenhuis organiseert jaarlijks een symposium over wondzorg voor huisartsen, specialisten, ouderengeneeskundigen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen.

Wond Expertise Netwerk in Salland

Tijdens het symposium dit jaar krijgt u allereerst een update rondom de uitrol van het Wond Expertise Netwerk in Salland: een samenwerking tussen verschillende VVT instellingen en het Deventer Ziekenhuis om de wondzorg in deze regio te verbinden. Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn is er daarnaast een inhoudelijk programma met dit jaar als thema ‘atypische wonden’.

Programma

16.30-17.00 uur
Inloop in de foyer met koffie en thee

17.00-17.10 uur

Opening symposium
Ingrid Schouw, programmamanager Zorg in de Wijk, Carinova

17.10-17.30 uur

Wond Expertise Netwerk Salland
Miriam Wikkerink, Verpleegkundig Specialist Wond Carintreggeland
Suzanne Heetkamp, Verpleegkundig Specialist i.o. Carinova

17.30-17.50 uur

Wondzorg in huisartsenpraktijk
Ellen Ploeg, Verpleegkundig Specialist Verian

17.50-18.10 uur

Psycho sociaal complex (automutilatie)
Nienke Hutten, Wondconsulent Carinova

18.10-19.10 uur

Pauze

19.10-19.55 uur

Medisch complex 2e lijn
Marije Jansman, Verpleegkundig Specialist i.o. Deventer Ziekenhuis

19.55-21.00 uur

‘Atypische wonden’,
Suzanne Heetkamp, Verpleegkundig Specialist i.o. Carinova

21.00 uur

Afsluiting

Kosten

Kosten voor deelname: € 25,- p.p. Dit bedrag dient vooraf overgemaakt te zijn op rekeningnr. NL41 ABNA 0631662561 t.n.v. Deventer Ziekenhuis o.v.v. 11900103 + naam deelnemer. Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en Specialisten ouderen geneeskunde, V&VN en V.S. register.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via dit formulier.