Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Zoutbelastingstest

Zoutbelastingstest

Na overleg met uw behandelend arts komt u binnenkort naar het Deventer Ziekenhuis voor een zoutbelastingstest.
 
Wat is een zoutbelastingstest?
Bij een zoutbelastingstest krijgt u via een infuus, 4 uur lang, extra zout (natrium) toegediend. Het doel van een zoutbelastingstest is om door middel van bloedafname een mogelijke verklaring te vinden voor een hoge bloeddruk of een te laag kalium gehalte in het bloed. 
 
Hoge bloeddruk en aldosteron
Boven de nieren liggen de bijnieren. De buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, maakt verschillende hormonen aan waaronder het hormoon aldosteron. Aldosteron heeft een belangrijke functie in het vasthouden van natrium (= zout) in het lichaam. Dat is nodig als de bloeddruk laag is. Een teveel aan natrium in het lichaam leidt tot hoge bloeddruk. Dit natrium wordt in normale toestand snel door de nieren uitgescheiden omdat het aldosteron dan daalt. Een te grote aanmaak van het hormoon aldosteron, ook als het niet nodig is, maakt dat natrium niet goed uitgescheiden kan worden en dat de bloeddruk hoog blijft of zelfs stijgt. Normaal daalt het hormoon aldosteron in het bloed wanneer extra zout wordt toegediend. Bij patiënten met een overproductie van aldosteron (= primair hyperaldosteronisme) wordt die daling niet gezien. 
 
Voorbereiding

 • Sommige medicijnen kunnen het resultaat van het onderzoek beïnvloeden. Uw behandelend arts bespreekt van tevoren met u welke medicijnen u moet stoppen voor de test. Gebruikt u kaliumtabletten dan dient u deze altijd in te nemen. Bent u tijdens het gesprek met uw arts vergeten het gebruik van bepaalde medicijnen te melden, geef dat dan alsnog door aan de verpleegkundige.
 • Neem op de dag van de zoutbelastingstest alleen een licht ontbijt die bestaat uit: 1 kop thee en 2 beschuiten met beleg. Na dit ontbijt blijft u nuchter tot ná de test. U mag wel af en toe een slokje water.
 • Trek op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan.
 • Zorg dat u voor het onderzoek meer dan 2 uur wakker bent.
 • Rust voor het onderzoek, minimaal 1 uur, in een comfortabele zittende houding.

Meennemen

 • Patiëntenpas;
 • Actuele medicijnlijst, verkrijgbaar bij uw apotheek.

Melden
Het onderzoek kan verdeeld zijn over 1 of 2 dagen. Dit is afhankelijk van wat uw behandelend arts met u heeft afgesproken. Meldt u zich in ieder geval op de afgesproken dag en het tijdstip dat met u is afgesproken bij de balie van verpleegafdeling A2, route 200.

Voor het onderzoek
Eerst wordt een anamnese bij u afgenomen, vindt er uitleg plaats over de zoutbelastingstest en prikken we uw bloed om het kaliumgehalte te controleren. Bij een te laag kaliumgehalte krijgt u extra kalium via een drankje of een infuus. Ook als er klachten zijn van kortademigheid/hartkloppingen en pijn op de borst zal de verpleegkundige de behandelend arts raadplegen. Zijn er geen klachten dan wordt het onderzoek gestart.

Onderzoek

 • Tijdens de test zit u op een bed, u mag niet gaan liggen. Er wordt een automatische bloeddrukmeter aangesloten, deze meet de bloeddruk elke 30 minuten gedurende de test. Kijk of luister niet naar de uitslag van de metingen, dit kan namelijk de uitslag van een volgende meting beïnvloeden.
 • De verpleegkundige brengt een infuusnaald in een ader van uw arm. Via een kraantje, die aan de infuusnaald wordt bevestigt, wordt eerst bloed afgenomen om het aldosterongehalte te bepalen. Hier voelt u niets van.
 • Daarna krijgt u via het een infuus een zoutoplossing van 0.9% toegediend.
 • Gedurende de volgende 4 uren wordt er via het infuus 2 liter met deze zoutoplossing ingebracht. Na de 4 uren nemen we nogmaals bloed bij u af, via het infuus. Daarna wordt het infuus verwijderd en is de test klaar.
 • Tijdens de test mag u niet uit bed, alleen voor het toiletbezoek. Het laatste uur van de test mag u ook niet meer naar het toilet. De bedrust is nodig omdat het aldosterongehalte kan veranderen bij verandering van lichaamshouding.

Bijwerkingen
U kunt tijdelijk wat kortademig worden door het vasthouden van teveel vocht in het lichaam.

Na de test
U mag kort na de test weer eten en drinken en medicijnen innemen? En als u zich goed voelt mag u naar huis.

Uitslag
Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van de zoutbelastingstest tijdens uw controlebezoek op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Vragen/verhinderd?
Hebt u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of aan de verpleegkundige. U kunt ook bellen met de polikliniek Interne Geneeskunde,tel.: (0570) 53 50 70. Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bent u verhinderd? Belt u dan tijdig naar verpleegafdeling A2. Iemand anders kan dan mogelijk in uw plaats worden uitgenodigd.

Context menu