Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Urinewegen en nierbekken zichtbaar maken

Urinewegen en nierbekken zichtbaar maken

Waarom urinewegen en nierbekken zichtbaar maken?
De uroloog wil de afvoer van urine bij u onderzoeken. Hierbij wordt vanuit de blaas contrastvloeistof ingebracht. De contrastvloeistof zorgt ervoor dat de hogere urinewegen en nierbekkens zichtbaar worden gemaakt. Hier leest u meer over dit onderzoek. 
 
Voorbereiding
 

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie ( narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.
 
Meenemen

  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
  • Het kan zijn dat u een nacht moet blijven. Neem daarom voor de zekerheid uw nachtkleding en toiletartikelen mee.
  • Tijdens het onderzoek mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden. 
 
Voor het onderzoek
Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de operatieafdeling. De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. Vanuit de blaas wordt (in tegengestelde richting dan de urine normaal stroomt) contrastvloeistof ingebracht. Dit gebeurt via een scoop (een dunne, holle buis). De contrastvloeistof maken uw urinewegen en nierbekkens zichtbaar voor röntgenfoto’s. Op deze foto’s kan de arts goed zien, of en waar er een vernauwing zit. Na het onderzoek kan de uroloog een tijdelijke katheter achterlaten in de blaas en soms een dubbel-J (een inwendige drain die van de nier naar de blaas loopt). Dit kan nodig zijn om de urine-afvoer beter te laten verlopen. Daarnaast krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer voordat u naar de afdeling teruggaat. Omdat het onderzoek inwendig plaatsvond, hebt u kans dat het nog gevoelig is vanwege de scoop. Bij pijn of bij het gevoel van aandrang kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Hier krijgt u dan indien mogelijk de juiste medicatie voor. De uroloog bepaalt wanneer de katheter eruit mag. Dit wordt gedaan door de verpleegkundige. Het is belangrijk dat u veel gaat drinken, om de contrastvloeistof weg te spoelen.

Wanneer naar huis?
Houd er rekening mee dat de opname 1 à 2 dagen duurt.

Risico’s complicaties
Doordat er via de plasbuis is gewerkt, hebt u kans op een blaasontsteking. Dit kan zich uiten door symptomen als pijn, een branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Leefregels

  • Het is belangrijk dat u ruim drinkt (geen alcohol in verband met bloedverdunnende werking). Minstens 2 liter per dag.
  • Het werk, sporten fietsen en gemeenschap kan hervat worden na 1dag.

Controle
De controle is tussen 2 tot 6 weken op de poli Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Klachten bij het plassen.
  • Veel pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniekbezoek.