Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Slokdarmdrukmeting (manometrie) en Zuurgraadmeting (PH-metrie_24uur)

Slokdarmdrukmeting en zuurgraadmeting

Met een slokdarmdrukmeting kan een indruk worden verkregen van de spierbewegingen in de slokdarm. Ook geeft het onderzoek informatie over de werking van de kringspier op de overgang van de slokdarm naar de maag.
    
Voorbereiding thuis

  • Het is belangrijk dat u 5 dagen voor het onderzoek geen zuurremmende medicijnen meer inneemt, tenzij uw arts anders adviseert.
  • Als het onderzoek ’s morgens plaatsvindt, moet u nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en drinken. Als het onderzoek ’s middags plaatsvindt, mag u ’s morgens een licht ontbijt nuttigen, bijvoorbeeld 2 beschuiten en een kopje thee. Tot 10.00 uur mag u nog wat drinken.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee.

Melden
Kom op de afgesproken dag en tijd naar de polikliniek Neurologie/KNF, route 81.
U kunt zich melden aan de balie. 
 
Onderzoek

We brengen via uw neus een dun slangetje (sonde) in, tot in uw maag. Uw neus wordt eerst verdoofd met een spray. Bij het inbrengen van het slangetje mag u slokjes water nemen. Als het slangetje in uw maag ligt, wordt hij bij uw neus vastgezet met een pleister. Daarna krijgt u met tussenpozen slokjes water te drinken. Tijdens het hele onderzoek meten we de spierdruk. Daarna brengen we het slangetje voor de zuurgraadmeting in. Dit slangetje is dunner dan het slangetje voor slokdarmmeting. Als het slangetje op zijn plaats zit, wordt het met een pleister aan uw neus vastgemaakt en verbonden met een meetkastje dat u om uw middel of schouder kunt dragen.
Het onderzoek duurt 24 uur, dus gaat u met het kastje om en het slangetje in uw neus naar huis. Dat is niet gevaarlijk, maar u moet er wel rekening mee houden. Zo kunt u niet met het kastje onder de douche en ook 's nachts in bed moet u het kastje bij u dragen. U krijgt een formulier mee waarop u noteert als u klachten heeft (hierover krijgt u nog een toelichting). Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De volgende dag komt u terug om het kastje in te leveren en het slangetje te laten verwijderen.
 
Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.
 
De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist of huisarts te horen.
 
Verhinderd?

Bent u onverwachts verhinderd? Laat dit dan op tijd weten. U kunt bellen tussen 8.00 – 12.00 uur en tussen 13.00 – 16.30 uur, telefoon: (0570) 53 50 56.
 
Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. Voor en tijdens het onderzoek is er alle gelegenheid om uw vragen te beantwoorden.