Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Prenatale counseling en diagnostiek

Prenatale counseling en diagnostiek

​Het is niet gebruikelijk om bij iedere zwangere prenataal onderzoek te doen. Er zijn landelijke afspraken gemaakt om te bepalenwie daarvoor in aanmerking komen. In elke zwangerschap bestaat er een kans van 2 à 3% dat de baby een aangeboren afwijking zal hebben. Vaak zijn die afwijkingen zeer gering en niet of nauwelijks van betekenis, maar soms is een afwijking ernstig.
Echo zwangerschap
​   

Welke aangeboren afwijkingen kunnen worden opgespoord?

Chromosoomafwijkingen
Chromosomen zijn de dragers van de erfelijke aanleg en zitten in de cellen van ons lichaam. Met de microscoop kunnen zichtbare afwijkingen van de chromosomen worden opgespoord door de cellen van het ongeboren kind te onderzoeken. Deze cellen kunnen worden verkregen met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De meest voorkomende chromosoomafwijking is het Down–syndroom. De kans hierop neemt toe naarmate de zwangere vrouw ouder is.

Neuraalbuisdefecten
Neuraalbuisdefecten zijn afwijkingen zoals een open ruggetje. Neuraalbuisdefecten zijn meestal goed op te sporen met echoscopisch onderzoek eventueel in combinatie met een vruchtwaterpunctie.

Andere aangeboren afwijkingen
Een aantal aangeboren afwijkingen van bijvoorbeeld hart, nieren, rug en botten van het ongeboren kind kan door uitgebreid echoscopisch onderzoek worden opgespoord. Dit onderzoek wordt alleen gedaan als daarvoor een speciale reden bestaat.

Steeds meer erfelijke aandoeningen zoals stofwisselingsziekten zijn vroeg in de zwangerschap op te sporen met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Dit onderzoek wordt alleen gedaan als een dergelijke aandoening reeds in de familie voorkomt en de kans op een herhaling in de zwangerschap duidelijk is verhoogd.

Wie komt er in aanmerking voor prenataal onderzoek?

  • Vrouwen van 36 jaar of ouder in de 18e zwangerschapsweek
  • Wanneer er een verhoogde kans bestaat op een erfelijke aandoening in de nabije familie.
  • Als er al eerder een kind met een aangeboren afwijking is geboren
  • Testen in de zwangerschap die een verhoogde kans laten zien.

Welke onderzoeksmogelijkheden zijn er?

  • Vlokkentest (chorionvillusbiopsie)
  • Vruchtwaterpunctie (amniontese)
  • Uitgebreid echoscopisch onderzoek
  • Nekplooimeting in combinatie met een bloedonderzoek

In ons ziekenhuis wordt na verwijzing van uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog een afspraak gemaakt voor een (uitgebreide) echo of een nekplooimeting. Vlokkentesten en vruchtwaterpuncties worden in Zwolle verricht, er is een samenwerkingsovereenkomst met de Isala Kliniek.