Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Onderzoek naar stemstoornissen

Onderzoek naar stemstoornissen

De logopedist beoordeelt de stem aan de hand van de volgende spreekcomponenten:
  • lichaamshouding
  • ademhaling
  • stemkwaliteit
  • luidheid- en toonhoogte(variatie en omvang
  • articulatie
  • spreektempo
  • intonatie
  • resonans
De logopedist beluistert de stem, en kijkt en voelt hoe iemand zich inspant om te spreken. Daarnaast gebruikt zij een akoestische stemanalyse met behulp van computerprogrammatuur.

Van de stem wordt een geluidsopname gemaakt. In het gesprek wordt u ondermeer gevraagd naar de stembelasting, het stemgebruik en de stemhygiëne. Samen met de gegevens van de verwijzend arts wordt er een logopedische diagnose gesteld en een vervolgadvies gegeven.