Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Onderzoek naar bijkomende aandoeningen bij oudere patiënten met en zonder hartfalen

Onderzoek naar bijkomende aandoeningen bij oudere patiënten met en zonder hartfalen

Voor een onderzoek naar bijkomende aandoeningen bij patiënten met en zonder hartfalen zoeken wij patiënten van 70 jaar en ouder.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Met dit onderzoek willen cardiologen van het Deventer ziekenhuis en klinisch geriaters van het UMC St Radboud, Nijmegen onderzoeken welke andere aandoeningen er op oudere leeftijd gelijktijdig kunnen voorkomen met hartfalen en of deze aandoeningen invloed hebben op de behandeling van hartfalen. Andere aandoeningen kunnen namelijk van invloed zijn op het dagelijks functioneren en de behandeling bij hartfalen. U kunt hierbij denken aan geheugenproblemen, stemmingswisselingen, loopstoornissen of moeite met de dagelijkse activiteiten. Met de resultaten van dit onderzoek hopen wij in de toekomst de behandeling voor oudere patiënten met hartfalen te kunnen verbeteren. Voor het onderzoek is het van belang dat wij de groep van hartfalen kunnen vergelijken met oudere patiënten die geen hartfalen hebben.

Wie kunnen aan dit onderzoek deelnemen ?
Alle patiënten van 70 jaar of ouder onder behandeling van één van de cardiologen van het Deventer ziekenhuis kunnen aan dit onderzoek deelnemen. Het onderzoek levert voor u geen persoonlijk voordeel op en deelname is geheel vrijwillig. Voordat het onderzoek van start gaat, heeft u een gesprek waarin het hele onderzoek nog eens wordt uitgelegd. Hierbij mag iemand uit uw familie of kennissenkring aanwezig zijn. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. U beslist daarna zelf of u wilt deelnemen aan het onderzoek. U kunt altijd stoppen met het onderzoek, zonder een reden op te geven. Niet mee doen of voortijdig stoppen met het onderzoek heeft geen enkele invloed op uw behandeling.

Wat gebeurt er tijdens dit onderzoek ?
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Beide delen zijn niet vervelend of belastend voor u.

Eerst deel
Het eerste deel van het onderzoek kan bij u thuis plaatsvinden, maar als u dat prettiger vindt kan het ook in het Deventer Ziekenhuis. Er worden verschillende testen afgenomen. Tussen elke test zit een korte rustpauze. De tests zijn niet belastend. Ze bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Vragen en tekenopdrachten om het geheugen en andere functies van de hersenen te meten
  • Vragen om te kunnen beoordelen hoe het met uw stemming en functioneren in het dagelijks leven is en hoe u zelf uw kwaliteit van leven ervaart
  • Vragen over uw medicijngebruik
  • Korte looptest
  • Meten van de bloeddruk en middelomtrek
Daarnaast zullen wij u vragen of er iemand nauw betrokken is bij uw zorg (bijvoorbeeld uw partner, familielid of mantelzorger). Graag willen wij hem of haar een aantal vragen stellen om te kijken wat zij van uw zorg vinden. Als u of uw naaste deze vragen niet op prijs stellen dan slaan wij dit gedeelte over. U mag dan wel het onderzoek voortzetten.

Tweede deel
Het tweede deel van het onderzoek vindt plaats op de hartfalenpolikliniek van het Deventer Ziekenhuis. Daar zal een nieuw echo-onderzoek van uw hart plaatsvinden. Dit is nodig om de pompfunctie van het hart bij alle patiënten die meedoen aan dit onderzoek op precies dezelfde manier te meten. Ook wordt uw lengte en gewicht gemeten en nemen we wat buisjes bloed af. We proberen dit deel van het onderzoek zoveel mogelijk te koppelen aan uw gewone bezoeken aan de hartfalenpolikliniek.Uit uw medisch dossier worden gegevens verzameld over medicijnengebruik en de eventuele thuiszorg waar u gebruik van maakt. Ook wordt over het afgelopen jaar gekeken of u in het ziekenhuis opgenomen bent geweest. Met uw medische gegevens zal uiteraard vertrouwelijk worden omgegaan.

Wat moet u als voorbereiding voor dit onderzoek doen?
Voor het onderzoek is het belangrijk dat u uw (lees)bril, stok of rollator en medicijndoosjes bij de hand hebt.

Wat gebeurt er na dit onderzoek ?
Als u het goed vindt, benaderen wij u over 1 jaar nog eens om te informeren hoe het met u gaat. Het gaat er dan om hoe vaak u het jaar na het onderzoek nog in het ziekenhuis bent geweest en of er extra zorg is ingezet, bijvoorbeeld thuiszorg. Dit om te zien of bepaalde problemen (bijv geheugenproblemen) ook leiden tot meer behoefte aan bepaalde zorg. We bellen u dan nog één keer en bekijken uw medisch dossier.

Door wie wordt dit onderzoek gedaan?
Het onderzoek is bedacht door drs. D. Lok en dr. J. van Wijngaarden, cardiologen en drs. P. Bruggink – André de la Porte, arts van de hartfalenpolikliniek van het Deventer ziekenhuis en drs. L Middeljans en dr. R. Jansen, klinisch geriaters van het UMC St Radboud te Nijmegen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dokter Middeljans. Zij is goed bekend in het ziekenhuis van Deventer, omdat zij er vroeger gewerkt heeft. Voor het onderzoek wordt zij geholpen door studenten. U ziet dus of mevrouw Middeljans of een van de studenten.Wat zijn de risico’s van dit onderzoek ?
Deelname aan het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee.

Wordt deelname aan dit onderzoek betaald?
Wij kunnen u niet betalen voor uw bijdrage aan het onderzoek. Wanneer u speciaal voor dit onderzoek naar het ziekenhuis komt, kunt u wel vragen om een reiskostenvergoeding.

Is het onderzoek goed gekeurd door een Ethische commissie?
Het onderzoek is beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Geriatrie van het UMC St. Radboud, Nijmegen en de afdeling Cardiologie van het Deventer ziekenhuis. Het onderzoek staat onder leiding van dr. R. Jansen, klinisch geriater, UMC St Radboud te Nijmegen en drs. D. Lok, cardioloog, Deventer Ziekenhuis.

Weet mijn huisarts van dit onderzoek?
Alle huisartsen in Deventer en in de regio hebben informatie gekregen over dit onderzoek. Als wij andere aandoeningen vinden die voor u van belang zijn, informeren wij u en uw huisarts hierover. U kunt dit dus later met uw huisarts bespreken.

Hebt u nog vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? U kunt met al uw vragen terecht bij uw eigen cardioloog in het Deventer ziekenhuis of de onderzoekers van het UMC St Radboud.
  • drs. L. Middeljans en dr. R. Jansen, klinisch geriaters, UMC St Radboud, tel. (024)361 67 72.
  • drs. D. Lok, dr. J. van Wijngaarden, cardiologen en drs. P. Bruggink – André de la Porte, arts hartfalenpoli, Deventer Ziekenhuis, tel. (0570) 53 50 00.
  • Uw eigen behandelend cardioloog, tel. (0570) 53 50 00.
Als u meer informatie wilt over het onderzoek van een arts die niet betrokken is bij dit onderzoek, kunt u contact opnemen met drs. J. Claassen, klinisch geriater van het UMC St Radboud, Nijmegen. Telefoon  (024) 361 67 72.