Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Leverbiopsie met behulp van echografie

Leverbiopsie met behulp van echografie

Wat is een leverbiopsie met behulp van een echografie?
Bij een leverbiopsie wordt, met een naald, leverweefsel afgenomen voor onderzoek. Dit wordt ook wel een biopt genoemd. Om de juiste plaats te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van echografie (afbeelding van inwendige organen met geluidsgolven). Het afgenomen biopt wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht.

Voorbereiding
U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. U wordt opgenomen in het ziekenhuis (Dagbehandeling óf een verpleegafdeling). Uw behandelend specialist bespreekt dit met u. Via de secretaresse van betreffende afdeling krijgt u te horen waar u komt te liggen. Bij het onderzoek mag u, als u dat prettig vindt, iemand meenemen om u te begeleiden.

Medicijngebruik
Deze leverbiopsie gaat niet samen met het gebruik van bloedverdunnende middelen. U wordt gevraagd tijdelijk te stoppen met deze medicijnen. Uw behandelend specialist zal voordat de biopsie wordt verricht de stollingswaarde in uw bloed laten bepalen. Andere medicijnen mag u volgens schema innemen met een beetje water.

Melden
U meldt zich 45 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling Dagbehandeling of de verpleegafdeling. U wordt op de afgesproken tijd in een bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Onderzoek
De echo-assistent(e) ontvangt u in de onderzoeksruimte. U gaat op uw rug liggen, op de onderzoektafel, met de rechterarm onder het hoofd. Met het echografieapparaat zoekt de radioloog de juiste plaats op voor de verdovingsprik. Na deze prik krijgt u steriele doeken over uw buik en wordt een steriele gel aangebracht. De radioloog prikt met de naald de plaats aan waarvan het weefsel nodig is. U krijgt daarbij een ademcommando. Ondanks de verdoving kunt u nog wel wat van de prik voelen. Op de monitor ziet de radioloog of de naald op de juiste plaats zit. Via de naald wordt een pijpje met weefsel uit de lever gehaald. U hoort dan een harde klik. Aan de hand van het verkregen weefsel kijkt de radioloog of dit voldoende is. Zo nodig wordt er nog een biopt afgenomen. Het verkregen weefsel wordt verpakt en opgestuurd voor onderzoek naar het laboratorium. De radioloog maakt de huid weer schoon en plakt een pleister op de plaats van de punctie.

Na het onderzoek
Na een leverbiopsie moet u 6 uur op de rechterzijde blijven liggen. Uw bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd op de afdeling. De eerste dagen na het onderzoek mag u niet te zwaar tillen.

Risico’s, complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep
Elke ingreep kent risico’s, bijwerkingen en/of complicaties. Een leverbiopsie is een veilig onderzoek. In enkele gevallen (minder dan 5%) kunnen er complicaties optreden, zoals bloedingen in de lever, pijn of nabloeding van de huid. Bloeding in de lever komt zelden voor.

U kunt pijn aan de rechter schouder of in de rechter bovenbuik hebben die enkele uren kan aanhouden. U kunt daarvoor paracetamol innemen. Er kan een nabloeding optreden. Wij adviseren u de plek waar gerpikt is stevig dicht te drukken. U mag eten zoals u gewend bent. Als u gedurende de uren en dagen na de biopsie onverklaarbare pijnen hebt, de pijn toeneemt of u voelt zich duizelig of slap, maar ook wanneer de nabloeding van de huid na dichtdrukken nog steeds blijft, verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend specialist of de Spoed Eisende Hulp. Geef aan dat u een leverbiopsie hebt gehad en wanneer deze heeft plaatsgevonden.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag
Het afgenomen weefsel of vocht wordt in het Laboratorium onderzocht. Als dit onderzoek is afgerond krijgt u de uitslag te horen van de behandelend arts.

Bent u verhinderd?
Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Vragen?
Bel dan de afdeling Radiologie, telefoon: (0570) 535 135.