Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > GHRH-Argininetest

GHRH-Argininetest

Bij de GHRH-Argininetest krijgt u GHRH en Arginine toegediend. GHRH staat voor Growth Hormone Releasing Hormone. Bij toediening van GHRH en Arginine zal de groeihormoonspiegel moeten stijgen. Normaal stijgt dit boven 15mU/ml. Een vertraagde respons kan wijzen op een GH tekort, aanvullende functietesten zijn nodig voor de definitieve diagnose.
 

Waar moet u zijn?
Op de afgesproken dag en tijdstip gaat u naar de Bloedafname van het Deventer Ziekenhuis. Volg routenummer 40.
 

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u nog geen patiëntenpas of moet die worden gewijzigd, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang.
 

Voorbereiding thuis
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit houdt in dat u de avond ervoor vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en drinken (ook geen water). Als u medicijnen gebruikt, mag u die gewoon innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
 

Het onderzoek
Aangekomen bij route 40, brengt een laboratoriummedewerker u naar de functietestkamer. Tijdens het onderzoek wordt er een keer in uw arm geprikt om een afnamesysteempje aan te brengen. Dit kan onprettig voelen. Via dit afnamesysteem wordt er GHRH en Arginine toegediend en 6 x bloed afgenomen. Hier voelt u niets van. Na het onderzoek mag u naar huis, en weer eten en drinken.
 

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur.
 

De uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend specialist.
 

Verhindering
Bent u onverwacht verhinderd? Bel dan op tijd naar het priklaboratorium om de afspraak te verzetten. Het telefoonnummer staat hieronder.
 

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend specialist. Voor vragen kunt u ook bellen naar het Klinisch Chemisch Laboratorium, tel.: (0570) 53 50 85.

Context menu