Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Eerste bezoek plastisch chirurg

Eerste bezoek plastisch chirurg

Binnenkort komt u naar de polikliniek Plastische chirurgie in het Deventer Ziekenhuis. Hier leest u meer over de gang van zaken tijdens uw eerste bezoek.

De plastisch chirurg is een medisch specialist die onderzoek en behandeling verricht ten behoeve van diverse indicaties waaronder:

 • reconstructies, bijvoorbeeld na ongevallen, aangeboren afwijkingen, oncologische ingrepen (borstamputatie)en doorligplekken;
 • handchirurgie, bij functie-, gevoel- en standsafwijkingen van de pols, hand en vingers;
 • plastische ingrepen, bijvoorbeeld ingeval van correcties van afstaande oren, borstverkleining, hangende oogleden.

Wie werken er?
De vakgroep Plastische chirurgie werkt in Stedendriehoekverband (Apeldoorn, Deventer en Zutphen), waardoor hetzelfde beleid in deze ziekenhuizen wordt nagestreefd. In Deventer werken 4 plastisch chirurgen, gespecialiseerde verpleegkundigen, polikliniekassistenten en secretaresses.

Waar moet u zijn?
Volg route 75 en neem bij aankomst plaats in de wachtruimte. U wordt vanzelf binnen geroepen.

Identificatieplicht
Wanneer u nog geen patiëntenpas hebt, of als uw gegevens niet kloppen, meldt u zich dan bij de receptie hoofdingang. Voor het maken of wijzigen van een patiëntenpas moet u zich kunnen identificeren met een officieel identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs. De overheid heeft deze maatregel ingevoerd om fraude met verzekeringspapieren tegen te gaan. Meer informatie over de identificatieplicht vindt u op www.dz.nl.
 
Wat moet u meenemen?

 • de verwijsbrief van uw huisarts of verwijzend specialist
 • uw patiëntenpas (controleer uw gegevens of deze juist zijn)
 • uw verzekeringsbewijs
 • uw medicijnen in de doosjes of een goed bijgehouden medicijnkaart (denkt u ook aan eventuele bloedverdunnende middelen)
 • eventueel een lijstje met vragen voor de plastisch chirurg

Uw 1e polikliniekbezoek
Bij uw 1e bezoek wordt u nog niet behandeld. U bespreekt uw klacht met de arts. U kunt hier thuis alvast over nadenken. Schrijf zonodig op wat u wilt vertellen. De arts zal u vragen stellen en u onderzoeken. Van belang zijn ook:

 • behandelingen of operaties in het verleden;
 • uw huidige gezondheidstoestand; eventuele ziekten;
 • zwangerschap;
 • medicijnengebruik, in het bijzonder van bloedverdunnende middelen (aspirine);
 • eventuele overgevoeligheden.

Soms is nader onderzoek (zoals bloed- en röntgenonderzoek) nodig of moeten de gegevens van artsen worden opgevraagd waarbij u onder behandeling bent (geweest). De polikliniekassistent bespreekt dit met u, en maakt een vervolgafspraak om de bevindingen te bespreken. Vaak hebt u tijd nodig om over de hoeveelheid gekregen informatie thuis na te denken en te bespreken. Een 2e bezoek is dan nodig. De vervolgafspraken zijn meestal 2 tot 3 weken na het 1e polikliniekbezoek. De arts bespreekt dan de uitslagen van de onderzoeken, verkregen gegevens van andere artsen, en de behandelingsmogelijkheden met u. Uw vragen worden uiteraard  besproken. Aan het einde van uw laatste consultatie krijgt u een vragenlijst om in te vullen, om eventuele belangrijke gegevens die niet zijn besproken of vermeld niet over het hoofd te zien. Hier kunt u ook aangeven of u over voldoende informatie over de besproken behandeling beschikt. Van belang is dat u zich realiseert dat een behandeling alleen plaatsvindt nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Duur bezoek
Het 1e poliklinische bezoek duurt 10 tot 30 minuten, afhankelijk van de aard van uw klachten.

Behandeling
Helaas is er een wachttijd, vaak zowel voor het 1e polklinische bezoek als voor de eventuele behandeling die wordt verricht. Dit is een landelijk probleem binnen de plastische chirurgie en wordt veroorzaakt door verschillende factoren.
 
Informatie
Tijdens het gesprek met uw behandelend arts krijgt u antwoord op vragen als:

 • wat is de oorzaak van uw klachten?
 • wat voor behandelingsmogelijkheden zijn er?
 • welke ingreep zal worden verricht en waarom?
 • wat kan er gebeuren als de operatie niet plaatsvindt?
 • wat wordt er bij de operatie gedaan?
 • wat zijn de risico's van de operatie?
 • welk resultaat mag van de operatie worden verwacht?
 • is een ziekenhuisopname nodig en zo ja, hoelang?
 • wat houdt de herstelperiode en nazorg in na de operatie?
 • wordt de ingreep door de ziektekostenverzekeraar vergoed?
 • wanneer kunnen de normale activiteiten, evenals werkzaamheden worden hervat?
 • moet rekening worden gehouden met resterende klachten of neveneffecten van de operatie?

Houdt u er rekening mee dat geen enkele arts het resultaat van een operatie kan garanderen. Er zijn veel factoren die een rol spelen, omdat elke operatie anders is en afhankelijk van de omstandigheden en de wijze waarop een individu reageert. Wel kan de chirurg u een beeld geven van wat u van de operatie mag verwachten evenals adviezen geven voor de herstelperiode.

Verhindering
Bent u verhinderd, bel dan tijdig naar de polikliniek Plastische chirurgie om dit door te geven.

Afspraak
Voor het maken van een afspraak, of als u vragen hebt, kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur, telefoon (0570) 53 51 25. Voor dringende vragen kunt u ook gedurende deze tijden contact opnemen.

Vragen?
Hebt u nog vragen, stel deze dan gerust aan de plastisch chirurg of de gespecialiseerde poliverpleegkundige.