Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Duizeligheid - onderzoeken

Duizeligheid - onderzoeken

Als u door uw huisarts bent verwezen naar de Duizeligheidspoli van het Deventer ziekenhuis, ondergaat u de volgende  onderzoeken.
 • Orthostatische Hypotensie (OH)-test
  Voorafgaand aan het OH-onderzoek neemt de laborant de vragenlijst die u hebt ingevuld met u door. Eventueel stelt hij of zij nog aanvullende vragen. Het is een onderzoek dat wisselingen in uw bloeddruk registreert. U ligt op een onderzoeksbank. Aan beide armen wordt ‘automatisch’ de bloeddruk gemeten. Dit kan een aantal keren worden herhaald tot uw bloeddruk stabiel is. Dan vragen wij u op te staan en wordt gedurende een paar minuten, 1 keer per minuut de bloeddruk gemeten aan één arm. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten.
 • Electro Nystagmo Gram (ENG)
  Een Electro Nystagmo Gram (ENG) is een onderzoek om te kijken of uw klachten worden veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtstelsel. Het onderzoek wordt afgenomen met een bril waar een camera in zit. Deze registreert uw oogbewegingen. Als registratie met deze bril niet lukt, plakt de laborant elektroden (kleine klevende dopjes) op de huid rond uw ogen. Deze kunnen uw oogmetingen ook registreren. Afhankelijk van de vraag van uw behandelend arts kan het onderzoek uit diverse deelonderzoeken bestaan:
  • Volgreactie onderzoek 
   U krijgt een lichtbalk boven uw hoofd geplaatst. U ziet daarin lampjes die u met uw ogen moet volgen. De reactie daarop wordt geregistreerd.
  • Positieonderzoek 
   U wordt u op de onderzoeksbank in verschillende houdingen gelegd, bijvoorbeeld van linker- naar rechterzijligging en van zittende naar liggende houding en weer terug.
  • Calorisch onderzoek
   Uw evenwichtsorganen worden afzonderlijk gemeten met een oorspoeling van warm of koud water. Dit duurt 30 seconden. U krijgt het gevoel alsof u ronddraait; dit gevoel verdwijnt na enkele minuten weer vanzelf.

Het volledige ENG-onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 60 minuten.

 • Hyperventilatie provocatie (HV)-test
  Deze test registreert uw ademhalingspatroon. U zit in een stoel. U krijgt een kapje voor uw gezicht waaraan een sensor zit die uw ademhaling en het kooldioxide in de uitademing registreert. De laborant laat u eerst een paar minuten rustig ademen en daarna 3 minuten in een aangegeven ademtempo diep zuchten. Daarna wordt uw ademhaling 5 minuten geregistreerd. Het onderzoek is pijnloos, geeft geen benauwd gevoel en duurt ongeveer 30 minuten.
 • Gehooronderzoek
  Dit vindt plaats op de Polikliniek KNO en wordt uitgevoerd door de doktersassistentes. Het gehooronderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
   • Toonaudiogram
    De assistente laat u tonen horen van verschillende frequenties en sterktes. U moet aangeven als u de toon hoort, door elke keer ‘ja’ te zeggen of door op een knopje te drukken. Dat geldt ook voor heel zachte tonen. Wij willen namelijk weten waar de grens tussen horen en niet-horen bij u ligt.
   • Spraakaudiometrie
    U krijgt korte woorden te horen die na elke 11 woorden zachter of harder worden. U moet deze woorden zo goed mogelijk nazeggen. Met deze test kunnen wij zien bij welke sterkte u spraak in stilte het beste kunt verstaan.
    Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten.

Wie werken er op de Duizeligheidspoli?
Op de Duizeligheidspoli werken zorgverleners met kennis van duizeligheid. Het team bestaat uit: een neuroloog, een KNO-arts, laboranten van de afdeling Klinische neurofysiologie en longfunctie en assistenten van de KNO-polikliniek. Door deze samenwerking kan de diagnose meestal in 1 dag worden gesteld.

Voorbereiding thuis

Voor een ENG
Stop 2 dagen voor het onderzoek met de medicijnen tegen duizeligheid. De arts heeft dit met u besproken. Drink de dag voor het onderzoek geen alcohol. Draag beslist geen oogmake-up tijdens het onderzoek.

Voor een HV-provocatietest
U moet alleen stoppen met eventuele andere medicijnen als dit van tevoren met u is afgesproken. U kunt na onderzoek of behandeling duizelig zijn. Daarom is het prettig dat er iemand meegaat om u te brengen en halen. De meeste mensen voelen zich na de onderzoeken weer prima, maar in een enkel geval kan een onaangenaam gevoel of duizeligheid nog even aanhouden.

Meenemen
Neem uw verwijsbrief van de huisarts en uw patiëntenpas mee. Hebt u geen patiëntenpas, laat er dan eerst één maken bij de receptie hoofdingang (neem hiervoor identiteitspapieren mee).

Melden
U meldt zich op verpleegafdeling D2. Op de afdeling krijgt u van de assistente een papier waar op staat op welke plek u zich die dag op welke tijd moet melden. Alle onderzoeken vinden plaats op verschillende afdelingen in het Deventer Ziekenhuis.

 • Audiogram en impedantiemetrie op de polikliniek KNO
 • ENG en Orthostatische hypotensietest op de afdeling KNF
 • Hyperventilatieprovocatietest op de afdeling Longgeneeskunde

Dagverblijf
Gedurende de dag kunt u tussen de onderzoeken gebruik maken van het dagverblijf van afdeling D2, maar u bent vrij om ergens anders naar toe te gaan. Op afdeling D2 krijgt u ook een maaltijd tussen de middag.

Duur
Houdt er rekening mee dat het een hele dag kan duren.

Uitslag
De uitslagen worden na een bespreking - waaraan meerdere specialisten deelnemen - ‘s middags met u besproken. Soms lukt het niet om binnen 1 dag een diagnose te stellen, omdat er bijvoorbeeld aanvullend onderzoek nodig is. Dat onderzoek vindt niet op dezelfde dag plaats, hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Ons streven is dit onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Neem dan tussen 8.00 – 12.00 uur of 13.30 – 16.30 uur contact op met de afdeling Klinische neurofysiologie, tel.: (0570) 53 50 56.

Context menu