Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Cystoscopie

Cystoscopie

Wat is cystoscopie?
Een cystoscopie is een kijkonderzoek van de plasbuis en de blaas. Het onderzoek wordt uitgevoerd als er afwijkingen worden vermoed in de plasbuis, het prostaatgebied of de blaas. Meestal is dit te zien als er plasproblemen zijn, als er bloedverlies met de plas heeft plaatsgevonden, maar ook als er blaasgezwellen of poliepen zijn geweest. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een  cystoscoop. Dat is een dunne, buigbare, holle buis. Door deze buis worden de plasbuis en blaas verlicht. De uroloog kan zo de blaas inspecteren.

Voorbereiding
Soms is het vooraf nodig urine op te vangen voor onderzoek. Als dit bij u het geval is, vraagt de verpleegkundige u dat tijdig.

Melden
Het onderzoek vindt plaats in de cystoscopiekamer. U meldt zich op de dag van het onderzoek op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Urologie, route 3.

Onderzoek
De verpleegkundige wijst u een kamer, waar u zich kunt uitkleden. Vervolgens gaat u, met hulp van de verpleegkundige, op de onderzoekstafel liggen, met uw benen in beensteunen. De verpleegkundige reinigt de penis of schede met een desinfecterende vloeistof. De uroloog of verpleegkundige spuit een gelei in de plasbuis. Dat doet geen pijn. Deze gelei dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel. De eventuele pijn wordt dan tot een minimum beperkt.Ontspan u zoveel mogelijk. Het inbrengen van de cystoscoop irriteert dan het minst. De uroloog brengt de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Via een slangetje, aan de cystoscoop verbonden, wordt steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich. U kunt aandrang tot plassen krijgen op het moment dat de blaas vol is. De blaas zal nooit overvol raken. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. Daarna is het onderzoek afgelopen. U verlaat de onderzoektafel met een volle blaas. Hierna plast u de vloeistof uit en kunt u zich weer aankleden.

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
 
Uitslag
Na het onderzoek bespreekt de uroloog gelijk de uitslag met u.

Naar huis
Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen
Gedurende enkele uren na het onderzoek hebt u meestal een branderig gevoel bij het plassen en/of extra aandrang om te plassen. Ook kan er wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en verdwijnt vanzelf. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel (water) drinkt. De blaas en de urinewegen worden dan schoongespoeld. 

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Moeilijk plassen.
  • Aanhoudend pijnklachten.

Vragen / verhinderd?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bent u onverwacht verhinderd? Bel dan tijdig naar de polikliniek Urologie.