Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > CT van het hart

CT van het hart

Wat is een CT-onderzoek?
CT staat voor Computer Tomografie. Dit is een wijze van Röntgenfotografie waarbij een deel van het lichaam in dunne plakjes wordt afgebeeld. U schuift daarbij met de onderzoektafel geleidelijk door de ronde opening van de scanner. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde straling die ook voor ‘gewone’ röntgenfoto’s nodig is. De computer zet de gekregen informatie om in beelden.

Van het CT-onderzoek is een algemene fotopresentatie gemaakt die u kunt bekijken. Ga hiervoor naar www.dz.nl/onderzoeken/ct.

Medicijngebruik
Medicijnen mogen volgens schema ingenomen worden met een beetje water. Het is mogelijk dat u voor dit onderzoek medicijnen voorgeschreven heeft gekregen door een cardioloog.

Melden
U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling Radiologie. Dit om de doorstroom te bevorderen, zodat we iedereen zoveel mogelijk op tijd kunnen helpen. Vanaf de hoofdingang volgt u de routeborden nummer 45 op de begane grond.
Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met de arts wordt het onderzoek eventueel uitgesteld. Als u allergisch bent, astma of bronchitis hebt, wilt u dat dan vóór het onderzoek aan de laborant(e) melden? Wilt u ook melden als u diabetes (suikerziekte) hebt.

Voorbereiding
Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld 2 beschuitjes met beleg en een kop melk of sap. In de 12 uren voorafgaand aan het onderzoek mag u niet gebruiken:
  • koffie of cafeïnevrije koffie
  • thee, kruidenthee of cafeïnevrije thee
  • chocolade
  • chocoladeprodukten
  • cola of cafeïnevrije cola
  • alcohol
  • nicotine
Lever geen lichamelijke inspanning voor de scan. Gelieve niet op de fiets te komen.

Onderzoek
Voor het onderzoek kunt u in de wachtruimte een presentatie over het onderzoek bekijken. De laborant(e) haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer en geeft aan wat u aan mag houden. Er wordt naar uw gewicht en lengte gevraagd. Ook wordt er gevraagd of de cardioloog u voor dit onderzoek medicijnen heeft voorgeschreven en hoeveel dagen voorafgaand aan het onderzoek u deze medicijnen heeft ingenomen. U krijgt een infuus in uw arm om tijdens het onderzoek contrastvloeistof te kunnen toedienen. Dit is noodzakelijk om het hart, de kransslagaderen en de grote vaten zichtbaar te maken en daardoor een beter resultaat van het onderzoek te krijgen.
 
In de CT-ruimte gaat u op de onderzoektafel liggen en plakt de laborant(e) ECG-plakkers op uw borst om uw hartritme te kunnen volgen. Hierna krijgt u nitrospray onder de tong, dit is om de vaten duidelijker te zien op de foto’s.De laborant(e) schuift de tafel door de ronde opening van de scanner, zodat het bovenlichaam zich precies in de ronde opening bevindt. Tijdens de opnames schuift de tafel door deze opening, uw hoofd blijft daarbij buiten de CT-scanner. Er worden meerdere opnames (ct-scan’s) gemaakt. Het is belangrijk dat u heel stil blijft liggen. Bij het maken van de opnames geeft de laborant(e) u via een intercom ademhalingsinstructies. Als het nodig is kunt u ook door deze intercom met de laborant(e) praten.

Duur
Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten duren.

Bijwerkingen
De contrastvloeistof die u krijgt ingespoten kan soms bij personen met een allergie, astma of bronchitis bijwerkingen veroorzaken. U kunt hiervan gaan niezen, braken, jeuk krijgen of misselijk worden. Tijdens het inspuiten kunt u een warm gevoel krijgen. Dit warme gevoel verdwijnt weer binnen enkele minuten.

Om zeker te weten dat bij u geen bijwerkingen optreden, laten wij u na het onderzoek 15 minuten wachten op de gang. Als er na 15 minuten geen allergische reactie is, kunt u weg gaan. Het is niet uitgesloten dat u enige uren tot dagen na de contrasttoediening alsnog een reactie krijgt, zoals jeuk en roodheid van de huid. Wij adviseren u dan contact op te nemen met uw huisarts. Wilt u ook melden als u diabetes mellitus heeft. Zonodig moet medicijngebruik aangepast worden.Van het toedienen van de nitrospray, wat een vaatverwijdend effect heeft, kunnnen hoofdpijn, hartkloppingen of duizeligheid optreden.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten en drinken, tenzij hierover andere afspraken met u zijn gemaakt. Uw gebruikelijke medicijnen kunt u weer op normale wijze innemen. Wij adviseren u om na het onderzoek een paar glazen water te drinken.
 
Uitslag
Een radioloog bekijkt de beelden en maakt een verslag van het onderzoek dat hij begeleid heeft. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de uitslag.

Bent u verhinderd?
Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Vragen?
Voor vragen kunt u tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 14.00 - 15.00 uur bellen naar, tel.: (0570) 53 52 14.
Zie ook: