Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > CT-colonografie

CT-colonografie

Wat is een CT- colonografie?
CT staat voor Computer Tomografie. Hiermee beelden we een deel van het lichaam in dunne plakjes af. Bij de CT- colonografie kan met behulp van de beelden de binnenkant van de dikke darm bekeken worden.

Van het CT-onderzoek is een algemene fotopresentatie gemaakt die u kunt bekijken. Zie www.dz.nl/onderzoeken/ct/.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat de darm gereinigd is. U heeft daarvoor een dieetschema ontvangen. Wij adviseren u om schoon ondergoed mee te brengen.

Medicijngebruik
Gebruikt u medicijnen, dan kunt u die tot 2 uur voor het onderzoek volgens schema innemen met een beetje water. Houd rekening met een verminderde werking door de voorgeschreven voeding en het laxeren. Hierdoor gaan de medicijnen sneller door uw maag-darmkanaal. De werking van de anticonceptiepil is daardoor onbetrouwbaar. Bespreek dit eventueel met uw arts.

Melden
U meldt zich 10 minuten vóór de afspraaktijd met een geldige patiëntenpas aan de balie van de afdeling Radiologie. Dit om de doorstroom te bevorderen, zodat we iedereen zoveel mogelijk op tijd kunnen helpen. Vanaf de hoofdingang volgt u de routeborden nummer 45 op de begane grond.

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Meld dit altijd. In overleg met de arts wordt het onderzoek eventueel uitgesteld.

Onderzoek 
Voor het onderzoek kunt u in de wachtruimte een presentatie over het onderzoek bekijken. De laborant(e) haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedkamer. U kunt een t-shirt of trui aanhouden tijdens het onderzoek. Voor het onderzoek laten we u nog even gebruik maken van het toilet. In de CT-ruimte gaat u op de onderzoektafel liggen. Er wordt in de endeldarm een slangetje (canule) ingebracht. Door de canule brengen wij lucht in de darm. Door middel van  een injectie, met glucagen,  in de arm, voorkomen we kramp van de darm. We maken series  in  rug-  en in buikligging ligt, de tafel schuift hierbij door de scanner.  Het is belangrijk dat u heel stil blijft liggen en probeert de ingebrachte lucht in te houden. Bij het maken van opnames geeft de laborant(e) u via een intercom ademhalingsinstructies. Als het nodig is, kunt u door deze intercom ook met de laborant(e) praten.
 
Contrastvloeistof
Afhankelijk van wat uw aanvragend arts wil weten, kan het nodig zijn om een contrastvloeistof via een ader toe te dienen. De contrastvloeistof wordt toegediend door middel van een infuus in het bloedvat van de arm. 
 
Bijwerkingen
De contrastvloeistof die u krijgt ingespoten kan soms bij personen met een allergie, astma of bronchitis en diabetes mellitus, bijwerkingen veroorzaken. U kunt hiervan gaan niezen, misselijk worden, braken en jeuk krijgen. Tijdens het inspuiten kunt u een warm gevoel krijgen. Dit warme gevoel verdwijnt weer binnen enkele minuten. Om zeker te weten dat bij u geen bijwerkingen optreden, laten wij u na het onderzoek 15 minuten wachten op de gang. Als er na 15 minuten geen allergische reactie is, kunt u weggaan. Het is niet uitgesloten dat u enige uren tot dagen na de contrasttoediening alsnog een reactie krijgt zoals jeuk en roodheid van de huid. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts. 

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek
De Glucagen kan na het onderzoek uw bloedsuikerspiegel verlagen. U kunt hierdoor honger krijgen, een licht gevoel in uw hoofd, of duizeligheid. Wij adviseren u daarom om voor na het onderzoek een consumptie met veel suiker mee te nemen, zoals een appel, een paar suikerklontjes of een chocoladereep. Hierdoor wordt het bloedsuikergehalte snel weer aangevuld. Als u diabetes heeft, treedt deze verlaging van de bloedsuikerspiegel niet op. Tijdelijk kan dan wel een verhoging van de bloedsuikerspiegel ontstaan. Wij adviseren u om na het onderzoek een paar glazen extra water te drinken.
 
De uitslag
Een radioloog bekijkt de beelden en maakt een verslag van het onderzoek dat hij begeleid heeft. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de uitslag.

Bent u verhinderd?
Laat dit dan op tijd weten. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.

Vragen?
Voor vragen kunt u tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 14.00 - 15.00 uur bellen naar, tel.: (0570) 53 52 14.