Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Clonidine- of argininetest

Clonidine- of argininetest

Wat is een clonidine- of argininetest?
Bij een clonidine- of argininetest wordt gekeken of er voldoende groeihormoon in het lichaam van uw kind wordt aangemaakt. Clonidine en arginine zijn natuurlijke eiwitten die de groeihormoonproductie in een klier in de hersenen stimuleren, de hypofyse. Via het bloed verspreidt het groeihormoon zich door het lichaam. Door het toedienen van extra clonidine of arginine gaat de hypofyse tijdelijk extra groeihormoon aanmaken. Door vervolgens de hoeveelheid groeihormoon in het bloed te meten, wordt nagegaan of de productie van groeihormoon goed functioneert.
 
Opnamedatum
De secretaresse van de Kinder- en Jeugdafdeling (KJA) belt u om de opnamedatum en het tijdstip door te geven. Wij verzoeken u contact op te nemen als uw kind thuis voor het onderzoek ziek is geworden, koorts heeft of in aanraking is geweest met een besmettelijke kinderziekte zoals de waterpokken, tel.: (0570) - 53 53 20. Soms kan het onderzoek om die reden niet doorgaan en moet de afspraak worden verzet. De secretaresse van de afdeling KJA maakt dan een nieuwe afspraak.
 
Voorbereiding thuis

  • Het kan zijn dat uw kind voorafgaand aan het onderzoek hormonen moet gebruiken. Deze zijn bedoeld om de hersenen en de hypofyse voor te bereiden. De kinderarts bespreekt met u of dit nodig is en geeft zonodig een recept mee.
  • Uw kind moet 6 uur voor aanvang van het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind 6 uur voor het onderzoek niets meer mag eten en drinken.
  • Gebruikt uw kind medicijnen? Deze kunnen op het gebruikelijke tijdstip ingenomen worden met een klein slokje water tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken.
  • Laat uw kind op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding dragen, bijvoorbeeld een trui of shirt met ruime mouwen. Dit is in verband met het aanbrengen van het infuus.

Melden
U meldt zich op de afgesproken dag/tijdstip op de kinderafdeling, route 100, 1e verdieping.
 
Voorbereiding in het ziekenhuis
Voor het aanbrengen van het infuusnaaldje, krijgt uw kind een verdovingspleister op de hand. Deze zorgt ervoor dat de prik zo min mogelijk pijn doet.
 
Het onderzoek
De verpleegkundige verwijdert de verdovingspleister en de kinderarts brengt het infuusnaaldje in. Dit gebeurt op de onderzoekstafel in de behandelkamer. Na het inbrengen van het infuusnaaldje wordt bloed afgenomen. Daarna gaat uw kind naar een kamer waar het de rest van het onderzoek verblijft. Hier gaat uw kind op bed liggen en krijgt vervolgens de clonidine met een beetje water te drinken of arginine via het infuus. De verpleegkundige neemt op gezette tijden bloed af. Dit gebeurt via een kraantje aan het infuus. Uw kind voelt hier niets van.
 
Tijdens de test moet uw kind rustig op bed blijven liggen en kan wat spelen of lezen. Op de afdeling is allerlei speelgoed aanwezig, maar u mag ook eigen speelgoed meenemen. Uw kind kan door de test last krijgen van een droge mond en/ of slaperigheid. Ook kan de bloeddruk dalen. Daarom controleert de verpleegkundige deze regelmatig. Misselijkheid of hoofdpijn kunnen kortdurend optreden.
 
Tijdens het onderzoek mag uw kind niet eten en drinken. Kleine slokjes water zijn wel toegestaan. Na de laatste bloedafname is de test afgelopen. Het infuus wordt verwijderd en uw kind krijgt iets te eten en te drinken.
 
Duur

De opname/het onderzoek duurt ongeveer 4 uur.
 
Nazorg
Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig. De clonidine of arginine verlaat het lichaam via de urine.
 
De uitslag
U krijgt een (telefonische) afspraak mee voor de uitslag van de test.
 
Vragen?

Hebt u vragen na het lezen van deze folder stel deze gerust aan de behandelend kinderarts of de verpleegkundige van de afdeling KJA. Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag.

Context menu