Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

ONDERZOEK

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Onderzoeken > Bronchoscopie onder sedatie

Bronchoscopie onder sedatie

​Bronchoscopie is de medische naam voor het bekijken van de binnenzijde van de luchtwegen (bronchiën). Met dit onderzoek kunnen eventuele afwijkingen in uw luchtwegen worden opgespoord en/of nader bekeken. Het onderzoek wordt verricht met een bronchoscoop. Dit is een zeer soepele dunne slang, ongeveer zo dik als een pen, met aan het uiteinde een lampje en een lensje met camera. De bronchoscoop wordt door de longarts voorzichtig door neus of mond in uw luchtwegen geschoven. De longarts kan vervolgens de binnenkant van de luchtwegen inspecteren. Door het holle kanaal van de bronchoscoop kunnen kleine instrumentjes, borsteltjes en tangetjes, naar binnen worden geschoven of kan slijm worden afgezogen voor nader onderzoek. Het onderzoek gebeurt onder sedatie. U krijgt medicijnen die uw bewustzijn verlagen en eventuele pijnbestrijding. Hierdoor ondergaat u het onderzoek comfortabeler.

Voorbereiding

 • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Over de sedatie en het nuchter zijn krijgt u uitleg tijdens uw afspraak op de polikliniek Anesthesiologie. Hier krijgt u een voorbereidend gesprek met een sedationist.
 • Vertel de behandeld longarts als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Die moeten voor die tijd worden gestopt; anders kan het onderzoek niet doorgaan.
 • Zorg ervoor dat u na het onderzoek naar huis wordt gebracht. U mag namelijk niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Meenemen

 • Uw patiëntenpas.
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Melden
U moet zich melden op de Dagbehandeling, route 150. 
 
Het onderzoek
U krijgt een half uur voor het onderzoek een tabletje Codeïne (20 mg) om een eventuele hoestprikkel te onderdrukken. Dat mag u innemen met een slokje water. Daarna wordt u per bed naar de voorbereidende ruimte gebrach. Er wordt een infuusnaald ingebracht in een ader van uw hand of arm en vervolgens wordt u naar de behandelruimte gebracht.

Met spray of druppels worden de slijmvliezen van uw keel en luchtwegen verdoofd. Hierdoor hebt u tijdens het onderzoek minder neiging tot hoesten. Tijdens het verdoven, houdt u zelf (of longfunctie-analist) uw tong met een gaasje vast. Hierdoor kan de longfunctie-analist goed achter in uw keel kijken zodat de verdovingsvloeistof op de juiste plaats komt. De smaak van de verdovingsvloeistof is in het begin onprettig, na korte tijd proeft u hier niets meer van. Daarna krijgt u een bijtring in de mond die met een band om uw nek op zijn plek blijft
 
​Voordat de sedationist de medicatie toedient, wordt eerst de bewakingsapparatuur aangesloten. Via het infuus spuit de sedationist de medicijnen in. U wordt langzaam slaperig en valt in slaap.

Als u slaapt brengt de longarts de bronchoscoop via de mond in uw luchtwegen. Deze is zo dun dat er voldoende ruimte overblijft om adem te halen. De sedationist blijft continu bij u, bewaakt u en controleert steeds de diepte van uw slaap. De slijmvliezen aan de binnenzijde van de luchtwegen kunnen nu goed worden bekeken met de bronchoscoop. Als de longarts het nodig vindt, neemt hij wat slijmvlies weg voor nader onderzoek. Dit gebeurt meestal met een borsteltje of tangetje dat door het kanaal van de scoop wordt geschoven. Deze handeling doet geen pijn.

Wanneer het onderzoek klaar is laat de sedationist u weer wakker worden.

Duur
Het totale onderzoek duurt ongeveer een 1 uur.

Na het onderzoek

 • U gaat na het onderzoek eerst naar de uitslaapkamer. Als alle controles goed zijn gaat uw terug naar de Dagbehandeling.
 • Omdat uw slijmvliezen zijn verdoofd mag u tot 2 uur na het onderzoek niet eten en drinken. Na 2 uur mag u een beetje koud water drinken. Verloopt het slikken normaal, dan kunt u weer gewoon eten en drinken.
 • Als alle lichaamfuncties weer normaal zijn en u weer goed aanspreekbaar bent mag u na 2 tot 3 uur na het onderzoek weer naar huis.
 • Mogelijk hoest u na het onderzoek iets slijm op met bloed.
 • Het is mogelijk dat u zich enkele uren na het onderzoek rillerig voelt en koorts krijgt, dit is normaal.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt in de periode voor uw eerste controle op de polikliniek, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten, tel.: (0570) 53 51 00. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

 • koorts hoger dan 38,5 graden Celsius, die langer dan een dag aanhoudt;
 • bloed ophoesten;
 • als u de situatie niet vertrouwt.

Uitslag
U krijgt een afspraak mee voor de uitslag van de longarts. Mocht u hiervoor nog geen afspraak hebben kunt u deze maken bij de balie Longziekten.

Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Longziekten? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u gelijk een nieuwe afspraak maken. Hebt u nog vragen, stel deze dan gerust aan de longarts. Ook kunt u bellen met de polikliniek Longziekten, tel.: (0570) 53 51 00.

Context menu