Menu
Nieuws voor verwijzers

Labnieuws juni 2019

7 juni 2019

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria.

Clostridium difficile diagnostiek

Momenteel wordt door LMMI een moleculaire test (PCR) gebruikt voor het aantonen van Clostridium difficile in de feces. Echter, dit sluit asymptomatische dragerschap niet uit. Daarom verricht het LMMI per 15-05-2019 een antigeentest toxine A en B op elke PCR positieve fecesmonster.

Hierdoor ontstaat er meer zekerheid of het om een cytotoxische stam gaat of om een asymptomatische stam (die toxine A en B negatief is). Een negatieve toxine test sluit echter nog steeds niet helemaal uit dat het om een symptomatische stam gaat, maar maakt dit minder waarschijnlijk. De aanvrager kan zo ook andere oorzaken van diarree in overweging nemen.