Menu
Nieuws voor verwijzers

Labnieuws april 2019

5 april 2019

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria. De nieuwtjes verschijnen ook in Lijn 1, de speciale nieuwsbrief voor huisartsen.

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek laboratoria Deventer Ziekenhuis

In december 2018 is er door de gezamenlijke laboratoria van het Deventer ziekenhuis weer een enquête uitgezet bij de huisartsen in onze regio. In deze nieuwsbrief willen we de resultaten hiervan met u delen.

In totaal hebben 62 huisartsen (56%) hierop gereageerd: dat betekent dat we een behoorlijk aantal reacties hebben gekregen en dat we dan ook daadwerkelijk met de benoemde verbeterpunten aan de slag kunnen. Gemiddeld geven de huisartsen een ruime 8 voor de dienstverlening in het algemeen van de laboratoria van het Deventer Ziekenhuis. Men is tevreden over de bereikbaarheid voor afstemming, het pakket aan analyses, de wijze van aanvragen en de presentatie van en advisering bij onderzoeksresultaten.

Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL)

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de laboratoria onder huisartsen bleek dat er behoefte is aan meer informatie over het aanvragen van apotheekbepalingen en over de apotheekbepalingen zelf.

- Het aanvraagformulier van het KFTL kunt u vinden op de website van DZ.

- Hier vindt u tevens een link naar de labgids. In de Labgids kunt u de desbetreffende apotheektest opzoeken waar u meer informatie over wilt hebben.

- Het is tevens mogelijk apotheektesten digitaal aan te vragen via zorgdossier.

De apotheektesten staan niet op het standaard Labformulier maar u gaat hiervoor naar Aanvulling en zoekt de betreffende testcode (geneesmiddel). U voegt de gevonden testcode toe met het pijltje naar rechts. Indien er een specifieke reden voor de aanvraag is kunt u dit noteren in het opmerkingsveld.

Er wordt op dit moment geïnventariseerd of het pakket van apotheektesten in zorgdossier helemaal up-to-date is en of er behoefte is aan het opnemen van een specifiek pakketje apotheekbepalingen op het standaard Labformulier.

Klinische Pathologie

Het laboratorium voor de klinische pathologie heeft onlangs met meerdere laboratoria een tevredenheidonderzoek gehouden onder de huisartsen. Over het algemeen waren deze zeer content met de geleverde service. Verbeterpunt is het digitaal aanvragen. De HDCO (huisartsen coöperatie Deventer en omstreken) gaan, begeleid door een externe partij en het Deventer Ziekenhuis een stappenplan maken voor de totstandkoming van een platform voor digitale samenwerking en communicatie in de regio. Dit ICT-project is in 2019 uitgezet en we zullen onze aanvragers informeren over de stand van zaken hierover.

Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Uit het klantentevredenheidsonderzoek van de laboratoria onder de huisartsen bleek dat er behoefte is aan:

- Digitaal aanvragen van microbiologisch onderzoek

- Meer orale opties voor antibiotica

- Meer toelichting bij de uitslagen

- Transport en het verpakken van monsters is ook benoemd als verbeterpunt.

Het digitaal aanvragen voor microbiologisch onderzoek heeft de aandacht van het LMMI en ook binnen het LMMI zien we hier het belang van. Er worden dan ook al stappen genomen om dit mogelijk te maken door aan te sluiten bij het digitaal aanvragen voor klinisch chemische aanvragen. Een tijdspad wanneer dit operationeel is, is nu nog niet aan te geven.

De vraag van de huisartsen om meer orale opties van antibiotica in de rapporten op te nemen, is ook een punt van verbetering en dit zal dan ook (voor zover mogelijk) ingevoerd worden, net als de wens om meer aanvullende en verduidelijkende commentaren aan de uitslagen toe te voegen.

Het verpakken van materiaal voor onderzoek, zoals dit nu gebeurt, is aan wettelijke regels gebonden (zoals het gebruik van diverse plastic verpakkingen), zodat het transport veilig kan plaatsvinden. Om de monsters op het laboratorium te krijgen zijn verschillende routes mogelijk. Daar waar mogelijk kunnen afgenomen monsters meegegeven worden aan de medewerkers van de prikpost. Ook kunnen monsters via de post verstuurd worden, maar vanuit kwaliteitsoogpunt is versturen van diagnostische monsters via de post (dat nog steeds redelijk veel gebeurt) niet aan te bevelen. Beter is om de monsters naar het ziekenhuis te laten brengen. Binnen kantoortijden kan dit aan de balie van de prikpoli en buiten kantoortijden aan de balie van de huisartsenpost.

Klinisch chemisch laboratorium

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn gecombineerd met de suggesties die zijn gedaan tijdens het DTO klinische chemie vorig jaar. De onderstaande punten zijn geselecteerd voor verbetering:

1. Aanvragen bloedafname thuis op basis van postcode i.p.v. wijknaam

2. B12 diagnostiek inrichten als beslisboom met interpretatief commentaar bij uitslagen

3. Digitale aanvraag van losse testen en nabepalingen gebruiksvriendelijker maken

4. Zoekfunctie in Labgids verbeteren