Menu
Nieuws voor verwijzers

Labnieuws januari 2020

16 januari 2020

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria. De nieuwtjes verschijnen ook in Lijn 1, de speciale nieuwsbrief voor huisartsen.

Directe LDL-bepaling bij afwijkend lipidspectrum door cholesterolremmers

Een deel van de CVRM-patiënten heeftn onvoldoende baat bij of te veel bijwerkingen van het gebruik van statines en/of ze hebben een hoog risico profiel voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Een aantal patiënten gebruikt naast een statine ook nog een PCSK-9 remmer (oftewel alirocumab/ Praluent of evolocumab/ Repatha). Met deze remmers dalen de waarden cholesterol dermate dat de Friedewald formule voor het berekenen van LDL niet geschikt is. Een directe chemische meting van LDL-cholesterol dient plaats te vinden voor het bepalen van het LDL-cholesterol.

PCSK-9 remmers worden in toenemende mate voorgeschreven en is er behoefte ontstaan voor een directe meting van het LDL-cholesterol in deze specifieke groep patiënten. In de 2delijns CVRM zorg wordt sinds medio 2018 tijd een directe meting uitgevoerd bij een berekende LDL-cholesterol waarde < 1mmol/l. De groep patiënten met deze lage cholesterolwaarden wordt groter in de eerste lijn en daarom wordt deze afspraak, in overleg met de kaderartsen CVRM en de CVRM-polikliniek van het Deventer Ziekenhuis uitgebreid naar eerstelijns patiënten. Indien uw patiënt een berekende LDL-cholesterol < 1mmol/l heeft, krijgt u vanaf februari 2020 twee LDL-cholesterol waarden: een berekende LDL-cholesterol en een LDL-c, de chemische meting. De LDL-c is de waarde die van belang is voor uw verdere beleid.