Menu
Nieuws voor verwijzers

Labnieuws januari 2019

15 maart 2019

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria.

Nieuwe werkwijze interferentie door hemolyse, icterie en lipemie

Interferentie in het laboratorium door hemolyse, icterie of lipemie van het plasma kan tot tal van problemen leiden in het bepalen van de juiste waarde. Dit kan zowel door het vrijkomen van intracellulaire componenten (denk aan LDH, kalium of ASAT) of door verstoring van de meting (chemisch of door spectrale overlap van de kleurreactie). Vanaf 9 maart 2019 zal bij alle routine bepalingen in het laboratorium de mate van lipemie, icterie en hemolyse bepaald worden.

Hemolyse wordt gedefinieerd als het vrijkomen van intracellulaire componenten van erytrocyten en andere bloedcellen in plasma. Hemolyse in vivo kan optreden als gevolg van biochemische, immunologische of mechanische mechanismen. Vaker voorkomend is hemolyse in vitro wat meestal veroorzaakt wordt door onjuiste afname (bij voorbeeld overmatig stuwen, ca 3,5% van alle afnames).

Verhoogd bilirubine/ icterie is een andere bron van endogene interferentie. Dit type interferentie zien we relatief weinig in het laboratorium, maar indien het voorkomt, is het wel van belang hier rekening mee te houden bij de interpretatie van lab-resultaten.

Lipemie wordt gedefinieerd door de turbiditeit oftewel troebelheid van intralipid en die zichtbaar is met het blote oog. De meest vaak voorkomende oorzaak van lipemie is de aanwezigheid van een hoge concentratie triglyceriden.

De huidige werkwijze voor wat betreft interferentie omvat het bepalen van hemolyse, icterie en lipemie indices bij een aantal voor hemolyse extreem gevoelige testen (LDH, ASAT, fosfaat, kalium en foliumzuur). Vervolgens worden de gemeten waarden voor hemolyse gecorrigeerd met behulp van een uit eigen onderzoek geverifieerde formule. Tevens wordt in een aparte resultaat-regel toegevoegd dat er hemolyse-correctie heeft plaatsgevonden. Bij gebruik van deze formules wordt ervan uitgegaan dat de afwijking door de interferentie altijd evenredig is aan de mate van hemolyse. Dit is echter lang niet altijd het geval waardoor er door de correctie een schijnveiligheid voor de aanvrager gecreëerd wordt terwijl er geen zekerheid gegeven kan worden over de concentratie van de analyt in het plasma. Daarom zal per 9 maart 2019 de hemolysecorrectie voor kalium, ASAT, LDH, fosfaat en foliumzuur komen te vervallen.

Ons kwaliteitssysteem ISO15189 eist dat het laboratorium mogelijke interferenties beschouwd en de arts informeert over mogelijke analytische problemen door interferentie. Vanaf 9 maart 2019 zal bij alle routine bepalingen in het laboratorium de mate van lipemie, icterie en hemolyse bepaald worden. Indien een van de metingen (H, I of L) hoger is dan toegestaan voor een bepaalde test, dan wijkt de gemeten waarde meer dan 10% af van de werkelijke waarde in een klinisch relevant gebied. Het gemeten resultaat van de test zal wel worden gerapporteerd. Om de aanvrager te waarschuwen, zal een opmerking met het resultaat meegegeven worden dat er sprake is van interferentie en de test mogelijk vals verhoogd (of verlaagd, afhankelijk van type interferentie en analyt) is. Er is een uitgebreide beschrijving van deze werkwijze, de invloeden op de individuele parameters en een uitgebreidere uitleg over interferentie van laboratoriumtesten is opvraagbaar via de laboratoriumspecialisten klinische chemie.