Menu
Nieuws

Zorg gaat door waar mogelijk

22 december 2020

Minister van Ark voor Medische Zorg heeft aangekondigd om niet-urgente zorg in ziekenhuizen te willen afschalen om personeel vrij te kunnen spelen voor de acute en kritieke planbare zorg. Het gaat om zorg die niet per se binnen zes weken noodzakelijk is. Spreekuren, zorg op de dagbehandeling en urgente planbare zorg gaan gewoon door. Wat betekent dit voor het Deventer Ziekenhuis en voor haar patiënten?

Welke zorg wel en welke niet?

Het Deventer Ziekenhuis wil, daar waar het kan, de zorg zoveel mogelijk door laten gaan. We zijn echter helaas genoodzaakt om niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip. Dit gebeurt alleen als het medisch verantwoord is.

Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan gewoon door. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. In overleg met deze patiënten spreken we een nieuwe datum af op een later moment.

Polikliniek en dagbehandelingen gaan door

Afspraken op de polikliniek en op de dagbehandeling gaan gewoon door. Ook patiënten die doorverwezen worden door hun huisarts kunnen bij ons terecht. Een bezoek aan ons ziekenhuis is veilig. Patiënten worden telefonisch geïnformeerd als hun afspraak niet doorgaat. Als zij geen bericht krijgen, gaat de afspraak gewoon door.