Menu
Nieuws

Zorg gaat door waar mogelijk

2 december 2021

Het gaat niet goed met de coronadruk op de zorg in ons land. De besmettingscijfers zijn niet eerder zo hoog geweest en de instroom van COVID-patiënten in de gehele zorgketen blijft stijgen.

Fase 2D

Het gaat niet goed met de coronadruk op de zorg in ons land. De besmettingscijfers zijn niet eerder zo hoog geweest en de instroom van COVID-patiënten in de gehele zorgketen blijft stijgen. Volgens de prognoses houdt de stijging voorlopig aan. Daarom heeft demissionair minister De Jonge vrijdag 26 november fase 2D (fase rood). - het laatste niveau voor 'crisisfase' 3 in de ziekenhuizen - bekrachtigd.

In deze fase is de landelijke zorgcontinuïteit in het gehele land ernstig in gevaar en maken we afspraken in de zorg om de hoge druk zo goed mogelijk op te vangen. Het houdt in dat minder urgente zorg stopgezet wordt om zo voldoende capaciteit te realiseren om acute patiënten te kunnen blijven helpen. Er wordt alles aan gedaan om Fase 3 te voorkomen.

Wat betekent dit voor het Deventer Ziekenhuis en voor haar patiënten?

Daar waar het kan, en het geen invloed heeft op de continuïteit van de COVID zorg, willen we de zorg in ons ziekenhuis zoveel mogelijk door laten gaan. Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan gewoon door. Ook electieve zorg zoals heup- en knieoperaties gaat mondjesmaat door. Die kunnen we in sommige gevallen in dagbehandeling doen en hebben geen consequenties voor de continuïteit van de COVID-zorg.

Conform het landelijke beeld hebben ook wij het aantal planbare operaties teruggebracht. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. In overleg met deze patiënten spreken we een nieuwe datum af op een later moment.

Polikliniek en dagbehandelingen

Afspraken op de polikliniek en op de dagbehandeling gaan, daar waar het kan, door. Ook patiënten die doorverwezen worden door hun huisarts kunnen bij ons terecht. Patiënten worden telefonisch geïnformeerd als hun afspraak niet doorgaat. Als zij geen bericht krijgen, gaat de afspraak gewoon door.

Voorbehoud

Als de situatie in deze regio anders wordt dan dat ‘ie nu is, vraagt dat mogelijk om andere maatregelen. Indien dit aan de orde is, informeren we patiënten en onze partners in de zorgketen hierover zo snel mogelijk.