Menu
Nieuws

Start vervroegd vaccineren ziekenhuispersoneel

2 januari 2021

Naar aanleiding van de landelijke berichtgeving over het vervroegd vaccineren van het ziekenhuispersoneel zal het Deventer Ziekenhuis op de kortst mogelijk haalbare termijn starten met het vaccineren van medewerkers in de acute zorg.

Coronavaccinatie acute zorg

We zijn blij met dit besluit van het kabinet en vinden het terecht dat ziekenhuispersoneel, naast onder meer het personeel van verpleeghuizen, voorrang krijgt. We bereiden ons voor op het vaccineren in afstemming met de GGD en andere landelijke en regionale partners.